Pasientsikkerhet handler om kompetanse

17. september hvert år markeres verdens pasientsikkerhetsdag i regi av WHO.

WHO oppfordrer til å vise global solidaritet og samordnet handling fra alle land og internasjonale samarbeidspartnere for å forbedre pasientsikkerheten. WHO oppfordrer ikke bare til anerkjennelse av et viktig tema i helsetjenestene, men aktiv forpliktelse til mer konkret arbeid med pasientsikkerhet.

I MedEasy tenker vi pasientsikkerhet hver dag
For oss i MedEasy er pasientsikkerhet dypt forankret i arbeidet vi gjør hver eneste dag, helt fra vår visjon til det som skjer daglig i produksjon av nye videoforelesninger. Vi vil gjerne dele noen konkrete eksempler på hvordan studenter, lærlinger og ansatte i helsetjenestene på alle nivåer kan investere i kunnskap som bidrar til å styrke pasientsikkerhet og dermed redde liv. Det haster å komme i gang med konkrete nye tiltak for å løfte kompetanse. I følge en studie publisert i BMJ, er medisinske feil den tredje vanligste dødsårsaken ved amerikanske sykehus. Forfatterne intervjues i denne podkasten og utdyper at det er all grunn til å tro at tallet er like høyt i alle land i verden.

Fem videoer i dag kan redde liv i morgen!
Føler du deg utrygg på jobb som ansatt, eller opplever du at du som arbeidsgiver ikke har tid til å drive tilstrekkelig kompetanseheving og vedlikehold av kritisk kompetanse?
Nederst i denne artikkelen finner du en oversikt over fem videoer som basert på tilbakemeldinger fra studenter og bedriftskunder er spesielt relevante på pasientsikkerhetsdagen.

«Ved å fremme kunnskap i alle ledd av behandlingskjeden er vi med på å styrke pasientsikkerheten og redde flere liv»

Christian Fredrik Stray, CEO MedEasy


Kompetent helsepersonell er livsviktig – og vi har ingen tid å miste!
I en tid hvor vi alle opplever mangel på både tid og ressurser i møte med eldrebølgen, blir kompetanse i hele behandlingskjeden viktigere enn noensinne. Helsepersonellkommisjonen peker på flere mulige måter å møte eldrebølgen, men helt i kjernen står oppgavedeling og betydelig større rolle for helsefagarbeiderne enn vi tradisjonelt er vant til. Selv om oppgaver og ansvar fordeles, vil det fra et pasientsikkerhetsperspektiv være helt uakseptabelt at det ikke følger med et tilsvarende kompetanseløft hos de som skal få nye oppgaver. Et ufravikelig krav bør være at alle ledd i behandlingskjeden føler seg trygge og kompetente på både klinisk observasjon og i stor grad også vurdering av de 10–15 vanligste akutte og kroniske tilstandene som vi vet forårsaker flest feil og størst tap i gode leveår.

I praksis vil det bety at fremtidens helsefagarbeider er topptrent i å ta og tolke vitale målinger og å gjenkjenne viktige akutte og kroniske symptomer og funn – og rapportere disse videre til sykepleier og lege. Vi må tenke nytt og handle raskt for å løse utfordringene vi står overfor. Vi i MedEasy er klar til å gjøre alt vi kan for å løfte kompetanse på alle omsorgsnivå, og på den måten bidra til å heve pasientsikkerhet og redde flere liv.

Vår topp-fem liste over konkrete videoer som raskt kan løfte pasientsikkerhet
Her finner du en liste over hvilke enkeltstående videoer vi mener vil ha størst effekt isolert sett. I et pasientsikkerhetsperspektiv er selvsagt både bredden og dybden vi tilbyr i alle våre videoer det som virkelig gir verdi. Eksempelvis har vi egne kurs i farmakologi og medikamentregning som ofte pekes på som områder hvor det oppstår spesielt mange feil.

  1. Livreddende vitalia
    Her lærer du å tolke vitale målinger, og se de i sammenheng. Vi bruker en enkel hageslangeanalogi til å formidle relativt komplisert teoretisk kunnskap som er direkte praktisk anvendbart. Denne kunnskapen vil det ta mange år i klinikk å opparbeide seg via egne erfaringer, og alle som jobber med pasienter har godt av å repetere dette jevnlig.

2. NEWS-vurdering
Her får du en grundig innføring i hva NEWS2 er og hvordan det brukes i praksis. Ved hjelp av enkle caser øver vi på å gjøre livsviktige kliniske observasjoner med beslutningsstøtte fra NEWS2. Både vikarer og fast ansatte vil ha stort utbytte av å se denne forelesningen for å spisse sin observasjonskompetanse.

3. The three killers
Her lærer du om de tre dødeligste tilstandene som du alltid må huske på hvis pasienten din forteller om tungpust eller brystsmerter. Dersom du husker hovedbudskapet fra denne forelesningen med den dramatiske tittelen, vil du potensielt kunne redde mange liv i løpet av en karriere.

4. Hjerte-lunge-redning
Alle helsepersonell plikter å jevnlig repetere både teori og praktisk øvelse på HLR og AHLR. Våre videoer gjør det mulig å «flippe» denne undervisningen, slik at man gjør unna det teoretiske med en enkel kursprøve før man deretter øver sammen lokalt.

5. Kroppen i sjokk
«Kroppen i sjokk» er en av flere forelesninger som bygger videre på observasjonskompetanse tilegnet i overnevnte videoer. Det er mange forskjellige underliggende årsaker til sjokk, men klinisk vil de fremstå likt i siste fase. I denne videoen lærer du konkret hvordan du kan oppdage pre-sjokk, altså oppdage at pasienten er livstruende syk før det er for sent!

Lag skreddersydde kursplaner for dine ansatte?
Ta arbeidet med pasientsikkerhet til neste nivå. Med vår bedriftsløsning kan du skreddersy digital internopplæring til lokale behov og dine ansattes ønsker. I tillegg til de anbefalte tema i avdelingens kursplan kan hver enkelt ansatt boltre seg i alt annet innhold på MedEasy i tillegg.

Relatert:
Polar prehospital internundervisning ved Finnmarkssykehuset
Sørlandet sykehus inngår avtale med MedEasy
Fagutvikling i en hektisk arbeidshverdag?
Frigjør ressurser med MedEasy sitt internopplæringsverktøy!
Trygghet og mestring på jobb med «faglig påfyll»

Ps. Sjekk ut pasientsikkerhetskonferansen som avholdes 23. og 24. november 2023 på the Qube på Gardermoen.

Del denne artikkelen

Les mer: