Livreddende vitalia
Livreddende vitalia
23 min
National Early Warning Score (NEWS)
National Early Warning Score (NEWS)
 • Vitale målinger
 • Hvem er alvorlig syk?
 • NEWS-skjema
 • - Respirasjonsfrekvens (RF)
 • - Oksygenmetning (SpO2)
 • - Systolisk blodtrykk
 • - Puls
 • - Bevissthet
 • - Temperatur
 • - Klinisk respons
 • Hvem er alvorlig syk? (forts.)
 • Eksamensoppgaver
 • Hvorfor bruke NEWS
22 min
GCS
GCS
15 min
The three killers
The three killers
19 min

National Early Warning Score (NEWS)

Grundig gjennomgang av hvordan NEWS2 (National Early Warning Score) kan brukes i praksis.

Sist oppdatert 19.2.2023

Referer til denne forelesningen   

Hurtigtaster:
 • Mellomrom
  Play/pause
 • Hopp tilbake
 • Hopp frem
 • 1
  1x fart
 • 2
  1.25x fart
 • 3
  1.5x fart
 • 4
  1.75x fart
 • F
  Fullskjerm