MedEasy for bedrift

Digitalt verktøy for undervisning og kursing

MedEasy brukes både av utdanningsvirksomheter og av helsetjenesten.

MedEasy for høyskoler og universiteter

HøyskolerUniversiteterPrivate skolerVGSUngdomsskoler
  • Videoforelesninger og øvingsverktøy – variert læring
  • Flippa undervisning – åpner for aktiv læring
  • Mindre sårbart, avlaster administrasjonen
  • Oppfølging basert på progresjon og resultater

MedEasy for helsetjenesten og helsebedrifter

SykehusKommunerSykehjemSykehusavdelingerAmbulansetjenestenLegevaktHjemmesykepleie
  • Treffsikker og effektiv kompetanseheving
  • Lett tilgjengelig og morsomt verktøy
  • Økt pasientsikkerhet
  • Spar tid og ressurser