Faglig påfyll

Det dine ansatte lærer i dag, redder liv i morgen!

Nå kan du på en trygg og effektiv måte strukturere internundervisning på din arbeidsplass med MedEasy! Vi hjelper avdelingsledere og fagansvarlige med å skreddersy kurspakker som dekker dine ansattes ønsker og behov! Som administrator kan du enkelt både definere og kontrollere at avdelingens faglige mål blir nådd.
Vi har også egen kurspakke tilpasset nyansatte, med mål om å kvalitetssikre grunnleggende kompetansekrav.

Hva kan du lære hos oss?

Se dine muligheter som administrator:

Mer info
Vis mer info

Bruk skjema under for å motta et uforpliktende tilbud fra oss.

Antall ansatte

15

Total pris for ett år

NOK 7 641,-

Pris per bruker i året

NOK 509,-

Samarbeidspartnere

NSF

Rabatt for NSF-medlemmer.

Helsedirektoratet

Utvikling av koronasjekk.no.

Lovisenberg diakonale høyskole

Tilgang for førsteårs sykepleiestudenter.

StartupLab
Innovasjon Norge

Mottat tilskudd for etablering og kommersialisering.

Vestre Viken

Tilgang for prehospitale tjenester.

SSHF

Tilgang for prehospitale tjenester.

St. Olavs Hospital

Tilgang for prehospitale tjenester.

Helse Møre og Romsdal

Tilgang for prehospitale tjenester.

Helse Nord-Trøndelag

Tilgang for prehospitale tjenester.

Helgelandssykehuset

Tilgang for prehospitale tjenester.