Bedriftstilgang til MedEasy

Ønsker du å strukturere internundervisning eller kompetanseheving på din arbeidsplass i en hektisk hverdag? Vi hjelper avdelingsledere og fagansvarlige med skreddersydde opplegg og kursplaner. Med bedriftstilgang fra oss kan du sjekke om avdelingens faglige mål nås av de ansatte hver måned.

Bruk skjema under for å motta et uforpliktende tilbud fra oss.

NB: vi selger ikke lisenser til høyskoler / universiteter som tilbyr bachelor i sykepleie.

Antall ansatte

15

Rabatt

50 %

Pris per bruker i året

NOK 849,-

Send forespørsel

Samarbeidspartnere

NSF

Rabatt for NSF-medlemmer.

Helsedirektoratet

Utvikling av koronasjekk.no.

Lovisenberg diakonale høyskole

Tilgang for førsteårs sykepleiestudenter.

StartupLab
Innovasjon Norge

Mottat tilskudd for etablering og kommersialisering.

Vestre Viken

Tilgang for prehospitale tjenester.

SSHF

Tilgang for prehospitale tjenester.

St. Olavs Hospital

Tilgang for prehospitale tjenester.

Helse Møre og Romsdal

Tilgang for prehospitale tjenester.

Helse Nord-Trøndelag

Tilgang for prehospitale tjenester.

Helgelandssykehuset

Tilgang for prehospitale tjenester.

Hva vi tilbyr

Anatomi og fysiologi

Anatomi og fysiologi

Sykdoms­lære

Sykdoms­lære

Medikament­regning

Medikament­regning

Mikro­biologi

Mikro­biologi

Teori

11
22
33
Watch

Se forelesninger

Videoforelesninger der oppdatert fagkunnskap formidles med enkle figurer og humor.

Test

Test kunnskapen

Repeter kunnskapen og test deg selv med flashcards og flervalg­soppgaver.

Progress

Følg fremgangen

Våre verktøy motiverer og oppdaterer deg op hvilke læringsmål du har nådd.

Praksis


Forelesninger

Vi forenkler kompliserte tema med lettfattelige forklaringer, skisser og konkrete regneeksempler, og sper på med fakta og knusktørr humor.

  • Over 350 videoforelesninger.
  • Evidensbasert kunnskap.
  • Kort avstand mellom teori og praksis.
ScreenshotScreenshotScreenshot

MedEasy app

  • Nedlasting av forelesningene til offline bruk.
  • Rask tilgang til kliniske verktøy og kalkulatorer.
  • Test kunnskapene dine mot andre studenter i MCQ-battle!
ScreenshotBattle!Battle!

Hva er vi?

MedEasy tilbyr en videolærebok som er spesialtilpasset sykepleierstudenter, men benyttes også aktivt av studenter ved de fleste andre helsefaglige studieretningene.

Les mer

Hva mener brukerne?

Quotes

Veldig greit at alt er gjort så enkelt som mulig, slik at det er lettere å forstå :)

Marita, OsloMet

Sykepleierstudent

Quotes

Helmax! Endelig FORSTOD æ osmose. Veldig bra og detaljert forelesning!! Tommel opp for Sykepleiepluss!

Maja

Sykepleierstudent

Quotes

Jeg elsker videoene deres som gjør at jeg faktisk koser meg med anatomi!

Ingrid, NTNU Ålesund

Sykepleierstudent