Tilgjengelighetserklæring for MedEasy

Alle skal ha like muligheter til å bruke nettstedet vårt.

Status per 15. september 2023

  • Alle våre videoer er tekstet, og nytt innhold tekstes fortløpende.
  • Accessibility Score: 96-100 av 100 poeng
  • Målt med Google Lighthouse

Rom for forbedringer

  • Det er noe lav kontrast mellom tekst og bakgrunn på enkelte elementer på nettsiden.