Tilgjengelighetserklæring for MedEasy

Alle skal ha like muligheter til å bruke nettstedet vårt.

Status per 27. april 2021

 • Accessibility Score: 93 - 100 av 100 poeng
 • Målt med Google Lighthouse
 • Alle hovedsider har 100 poeng

Rom for forbedringer

 • Manuell justering av tekststørrelse er ikke proporsjonal i alle tilfeller, og kan føre til at siden ikke vises riktig.
 • Følgende undersider har score 93 målt med Google Lighthouse. Dette skyldes et kjent problem ved bruk av MatSelect.
  • MCQ
  • Flashcards
  • Eksamensoppgaver i medikamentregning
 • Følgende undersider har score 97 målt med Google Lighthouse. Dette skyldes suboptimal kontrast for skriften på enkelte knapper:
  • Blogg