Finnmarkssykehuset inngår avtale med MedEasy om digital internopplæring

Er det mulig å heve kvaliteten på internopplæringen samtidig som man sparer både tid og penger, og samtidig også bidra til at jobbtilfredsheten hos de ansatte øker?

De prehospitale tjenestene ved Finnmarkssykehuset leder an og viser at det er mulig å spare både tid og penger hvis man tør å tenke nytt og utnytte digitale løsninger som ledd i internundervisningsopplegget. De ansatte gir svært gode tilbakemeldinger og føler seg tryggere.

I forbindelse med at Finnmarkssykehuset har signert ny bedriftsavtale med MedEasy fra 2023, fikk vi trivelig besøk i vår podkast fra de tre fagansvarlige som står bak den «polare internopplæringen». Vi håper og tror at samtalen vår kan inspirere fagansvarlige andre steder til å tenke nytt om internopplæring.

De ansatte føler seg tryggere
Ved Finnmarkssykehuset er de ansatte vant til at både vind, vær og store avstander skaper ekstra utfordringer i hverdagen. Det å hele tiden være forberedt på måtte gjøre alt selv med begrensede hjelpemidler utenfor sykehus skjerper kravene til både faglig dybde og bredde. De fagansvarlige ved Finnmarkssykehuset går derfor nye veier ved å «flippe» store deler av den tradisjonelle internopplæringen. Dette sikrer at de ansatte kontinuerlig får den opplæringen de trenger for å kunne yte helsehjelp i verdensklasse, selv når transport til sykehus ikke nødvendigvis alltid er fysisk mulig.

– Det er ikke mulig for oss å nå over all den undervisninga med én lege i denne tjenesten og store geografiske avstander. Jeg har sansen for måten dere gjør det på, det å bruke humor i kunnskapsformidling er jeg veldig glad i. Det gjør noe med mottageren, og tilbakemeldingene jeg får er at det er lett å ta imot kunnskapen dere formidler. Kanskje spesielt etter EKG-kurset hørte vi at de ansatte føler seg tryggere. Vi er veldig fornøyd med kvaliteten dere leverer, forklarer Hanne Rikstad Iversen som jobber som lege og medisinsk rådgiver ved Finnmarkssykehusets prehospitale tjenester.

Kutt i budsjett – men ikke på kunnskap
I en tid hvor kutt og nedskjæringer preger norsk helsevesen, er det viktig at vi tenker nytt og innovativt om hvordan helsepersonell skal kunne holde seg faglig oppdatert i takt med stadig oppdatert kunnskap og nye retningslinjer for utredning og behandling.

– Som ledd i sparetiltak fikk vi spørsmål om hva vi bruker penger på, og da kom spørsmålet om MedEasy opp. Etter fremvisning av MedEasy på storskjerm til våre ledere var beskjeden i retur at «dette prioriteres». Dere får ta det som et kjempekompliment, sier Hanne Rikstad Iversen.

Mulig å spare både tid og penger ved å «flippe» internundervisningen
Å flippe internundervisningen innebærer i korte trekk at innlæring av ny teoretisk kunnskap skjer digitalt på de ansattes premisser, og at man utnytter tiden sammen på jobb eller kurs til å teste og anvende denne kunnskapen i praksis lokalt. Ved årlig HLR-kurs vil eksempelvis de ansatte møte ferdig oppdatert på alt det teoretiske, og kan bruke tiden på praktiske prosedyrer og bokstavlig talt med «hands-on-tid».

– Vi får touchet innpå flere ting i stedet for at vi bruker veldig mye tid på få ting. Prehospital medisin er bredt og stort. Denne løsningen gjør det enkelt, og sikrer at kunnskapen er standardisert og oppdatert. Det man lærer er anvendbart også om du skulle velge å jobbe et annet sted i landet. Det er vanskelig å si nøyaktig hvor mye vi sparer, men det er ingen tvil om at vi får kastet flere piler mot fagblinken vår, forklarer Margaret Helen Kristiansen som er fagrådgiver og fagutvikler ved Finnmarkssykehuset.

– Vi har ikke hatt tid til å lage slike forelesninger selv, ikke til å lage dem, og ikke til å drifte dem, utdyper Kristiansen.

De ansatte ser flere forelesninger enn de trenger
Vi observerer en klar trend der de ansatte ved Finnmarkssykehuset ser langt flere forelesninger enn de som de fagansvarlige foreslår i deres digitale kursplaner. I podkasten spør vi de fagansvarlige hvorfor de ansatte er «ulydige» og gjør mer enn de må?

– Det sier litt om hvor lett tilgjengelig det er, det er viktig, forklarer Margaret Helen Kristiansen.

De finner det de er nysgjerrig på lett tilgjengelig i MedEasy, og så handler det nok også om at våre folk er faglig på alerten. Hvis de har hatt et oppdrag med et eldre menneske med multisymptomer og multifarmasi, så går de inn og sjekker litt, utdyper Iversen.

Bilde av Hanne Rikstad Iversen 
(medisinsk rådgiver)
Margaret Helen Kristiansen 
(fagrådgiver og fagutvikler)
Hør podkast hvor vi får besøk av
Hanne Rikstad Iversen
(medisinsk rådgiver)
Margaret Helen Kristiansen
(fagrådgiver og fagutvikler)
Morten-André Olsen
(fagutvikler AMK)


Relatert:
Treffer du fagblinken ofte nok hos dine ansatte?
Hvordan frigjøre tid til fagutvikling i en hektisk hverdag?

Del denne artikkelen

Les mer:

Tid for faglig påfyll!

Med «faglig påfyll» holder du deg oppdatert på livreddende kunnskap til vår aller laveste pris. Det er hele 50 % fast rabatt for NSF-medlemmer!

Les mer