Polar prehospital internopplæring ved Finnmarkssykehuset

Previous
Play
Next
22. februar 2023 – 37 minutter
Internopplæringflippab2bFinnmarkAmbulanseprehospital
Er det mulig å heve kvalitet samtidig som man sparer både tid og penger på internopplæring? Nord for polarsirkelen er dette virkeligheten! Ved Finnmarkssykehuset er de ansatte vant til at både vind, vær og store avstander skaper ekstra utfordringer i hverdagen. Det å hele tiden være forberedt på måtte gjøre alt selv med begrensede hjelpemidler utenfor sykehus skjerper kravene til både faglig dybde og bredde. I denne episoden lærer vi hvordan de fagansvarlige ved Finnmarkssykehuset går nye veier ved å "flippe" store deler av den tradisjonelle internopplæringen for å sikre at de ansatte kontinuerlig får den opplæringen de trenger for å kunne yte helsehjelp i verdensklasse når transport til sykehus ikke er mulig. Takk til Hanne Rikstad Iversen (medisinsk rådgiver), Margaret Helen Kristiansen (fagrådgiver og fagutvikler) og Morten-André Olsen (fagutvikler AMK) for en spennende og lærerik samtale som vi håper kan inspirere fagansvarlige andre steder til å tenke nytt om internopplæring. Les mer: medeasy.no/bedrift