ABCDE
ABCDE
ABCDE
21 min
Anafylaksi
Anafylaksi
Anafylaksi
33 min
Brannskader
Brannskader
Brannskader
42 min
Sjokk
Kroppen i sjokk
Kroppen i sjokk
 • Case
 • Definisjon og forekomst
 • Forstå sjokk
 • Forstå sjokk – Oppsummering
 • Sjokktyper
 • Eksamensoppgave
38 min
CPAP
Prehospital bruk av CPAP
Prehospital bruk av CPAP
28 min
The three killers
The three killers
The three killers
19 min
Traumatiske thoraxskader
Traumatiske thoraxskader – Oversikt og thoraxanatomi
Traumatiske thoraxskader – Oversikt og thoraxanatomi
8 min
Traumatiske thoraxskader – Pneumothorax og hemothorax
Traumatiske thoraxskader – Pneumothorax og hemothorax
14 min
Traumatiske thoraxskader – Thoraxdren
Traumatiske thoraxskader – Thoraxdren
7 min

Sjokk

Sjokk er en samlebetegnelse for en rekke ulike tilstander, hvor fellesnevneren er at det oppstår utilstrekkelig blodsirkulasjon til å møte kroppens behov for oksygen. Dette resulterer i at organene svikter, og ubehandlet leder denne tilstanden til død.

Sjokk er en fryktet og relativt hyppig forekommende tilstand på sykehus og under ambulansetransport.
Det finnes fire internasjonalt etablerte hovedkategorier av sjokk. De vanligste spesifikke tilstandene under hver hovedkategori er nevnt i parentes:

 1. Kardiogent sjokk – "pumpesvikt"
  (akutt koronarsyndrom, arytmi, kardiomyopati og klaffefeil)

 2. Obstruktivt sjokk – "fysisk obstruksjon eller blodpropp"
  (lungeembolisme, overtrykkspneumothorax og hjertetamponade)

 3. Distributivt sjokk – "utvidelse av og 
lekkasje fra blodårer"
  (septisk sjokk, anafylaktisk sjokk, inflammatorisk sjokk (SIRS) og nevrogent sjokk)

 4. Hypovolemisk sjokk – "volumtap"
  (blodtap, traume, brannskader og ekstrem dehydrering)

Felles for alle hovedkategoriene er utilstrekkelig blodsirkulasjon til å møte kroppens behov for oksygen. Når cellene ikke får dekket sine behov for oksygen (hypoksi), oppstår opphopning av melkesyre (acidose som kan måles indirekte ved økt laktat på blodgass) og systemisk immunreaksjon (cytokinstorm). Uten rask behandling av utløsende årsak leder dette til en dødelig spiral med multiorgansvikt og død. 

Det kreves målrettet behandling rettet mot den utløsende årsaken, og sjokkbehandling vil derfor være svært ulik for de ulike hovedtypene sjokk. For de fleste pasienter vil det uansett være aktuelt med oksygentilskudd og intravenøs væske, og eventuelt bruk av pressor og transfusjon.

Definisjon

 • Utilstrekkelig blodsirkulasjon til å møte kroppens behov for oksygen. 

Forekomst

 • Hyppig forekommende tilstand på sykehus og prehospitalt

Symptomer

 • Avhengig av underliggende årsak

 • Ved alle typer sjokk: Alvorlig nedsatt allmenntilstand, hjertebank, tungpust, forvirring, kald og klam hud

Funn

 • Økt puls

 • Økt respirasjonsfrekvens

 • Forlenget kapillærfylde

 • Redusert bevissthet

 • Lavt blodtrykk

Diagnostikk

 • Sykehistorie/traumebeskrivelse 

 • Vitale målinger

 • ABCDE

Behandling

 • Målrettet behandling av underliggende årsak

 • Oksygen

 • IV væske

 • Vurdere behov for pressor

 • Vurdere behov for transfusjonSist oppdatert 11.4.2023

Referer til denne forelesningen