Kliniske verktøy

4AT
ABCDE
Alvarado/AIR
Braden-skalaen
CHADS2Vasc
Confusion assessment method (CAM)
CRB-65
Dermatomer
ESAS
Glasgow Coma Scale (GCS)
ISBAR
Kroppsmasseindeks (KMI)
MADRS
NEWS2
NIHSS
NORRISK2
NRS-2002
NYHA
OPQRST
PEWS
qSOFA
SAMPLER
Stratify
Svangerskaps­termin
Vitalia barn
Vitalia voksen
Wells skår
Wells skår (LE)

NEWS2

National Early Warning Score for vurdering av akutt sykdom.

3
2
1
0
1
2
3
RF
≤ 8
9–11
12–20
21–24
≥ 25
SpO₂ (normal)
≤ 91
92-93
94-95
≥ 96
SpO₂ (resp.svikt)
≤ 83
84-85
86-87
88-92 ≥ 93 (luft)
93-94 (oksygen)
95-96 (oksygen)
≥ 97 (oksygen)
Romluft / oksygen
Oksygen
Romluft
Systolisk blodtrykk
≤ 90
91-100
101-110
111-219
≥ 220
Puls
≤ 40
41-50
51-90
91-110
111-130
≥ 131
Bevissthet
A
C,V,P,U
Temperatur
≤ 35,0
35,1-36,0
36,1-38,0
38,1-39,0
≥ 39,1