Sykdoms­lære

Kar­sykdommer
Kar­sykdommer

3 forelesninger

Hjerte­sykdommer
Hjerte­sykdommer

6 forelesninger

Lunge­sykdommer
Lunge­sykdommer

8 forelesninger

Nyrene og urin­veiene
Nyrene og urin­veiene

2 forelesninger

Gastro
Gastro

2 forelesninger

Endo­krinologi
Endo­krinologi

7 forelesninger

Hematologi
Hematologi

3 forelesninger

Infeksjon
Infeksjon

10 forelesninger

NyNevrologi
Nevrologi

14 forelesninger

Bevegelses­apparatet
Bevegelses­apparatet

1 forelesning

Revmatologi
Revmatologi

2 forelesninger

NyPediatri
Pediatri

2 forelesninger

Onkologi
Onkologi

8 forelesninger

Case­basert eksamens­forelesning
Case­basert eksamens­forelesning

16 forelesninger