Forelesninger / Sykdoms­lære

Introduksjon
Introduksjon

3 forelesninger

55 minutter

Kar­sykdommer
Kar­sykdommer

4 forelesninger

2 timer og 29 minutter

Hjerte­sykdommer
Hjerte­sykdommer

16 forelesninger

5 timer og 4 minutter

Lunge­sykdommer
Lunge­sykdommer

18 forelesninger

6 timer og 32 minutter

Nyrene og urin­veiene
Nyrene og urin­veiene

7 forelesninger

3 timer og 30 minutter

Gastro
Gastro

15 forelesninger

5 timer og 32 minutter

Endo­krinologi
Endo­krinologi

9 forelesninger

3 timer og 36 minutter

Hematologi
Hematologi

4 forelesninger

1 time og 11 minutter

Infeksjon
Infeksjon

8 forelesninger

2 timer og 52 minutter

Nevrologi
Nevrologi

27 forelesninger

6 timer og 16 minutter

Bevegelses­apparatet
Bevegelses­apparatet

6 forelesninger

2 timer og 5 minutter

Revmatologi
Revmatologi

2 forelesninger

59 minutter

Gynekologi og obstetrikk
Gynekologi og obstetrikk

2 forelesninger

1 time og 5 minutter

Pediatri
Pediatri

2 forelesninger

38 minutter

Akutt­medisin
Akutt­medisin

9 forelesninger

3 timer og 29 minutter

Onkologi
Onkologi

8 forelesninger

2 timer og 55 minutter

Geriatri
Geriatri

5 forelesninger

1 time og 42 minutter

Øye
Øye

1 forelesning

35 minutter

Case­basert eksamens­forelesning
Case­basert eksamens­forelesning

16 forelesninger

5 timer og 48 minutter