Vanskelig å få oversikt over pensum i sykdomslære?

Vi har samlet våre fem aller beste tips og triks for å maksimere læringsutbyttet i sykdomslære før eksamen!

MedEasy dekker nå alt det vanligste, viktigste og mest eksamensrelevante for pensum i sykdomslære. De tingene som går igjen hyppigst på eksamen får du forklart enkelt og morsomt fra de erfarne foreleserene i MedEasy.

Topp fem tips for å ta kontroll på sykdomslærepensum

1) Se 50 timer videoforelesninger i sykdomslære på MedEasy.no
Kom i gang og få sett 50 timer video som totalt sett dekker alt det du statistisk sett får på eksamen! Heldigvis er dette også de samme tingene som du møter både på sykehus, sykehjem og i hjemmesykepleien. Du trenger bare se to timer om dagen, så er du ferdig på under 4 uker!

2) Gjør minst 20 flervalgsoppgaver etter hvert tema
Ikke bli passiv! Pass på at du har kontroll på det viktigste fra alle tema ved å repetere og løse minst 20 flervalgsoppgaver i appen vår når du har sett ferdig forelesninger om et tema.

3) Gå på alle lokale forelesninger på ditt studiested
Det er ikke nasjonal eksamen i sykdomslære, og det er ofte den lokale foreleser som lager eksamen i sykdomslære. Ved de fleste studiesteder er det kultur for at man gir eksamensspørsmål fra det som foreleses lokalt. Vær våken, ta notater og samle alle handouts fra forelesninger på en ryddig måte som gjør det lett å repetere før eksamen.
Utbyttet fra lokale forelesninger er aller størst hvis du rekker å se videoer fra MedEasy om det aktuelle temaet først.

4) Øv på så mange tidligere eksamensoppgaver som mulig fra ditt studiested
Eksamen i sykdomslære lages lokalt, og det er stor grad av resirkulering siden kjernepensum uansett skal testes hvert år. Start så tidlig som mulig med å finne frem alle tidligere eksamensoppgaver ved ditt studiested, og øv på disse som om det var eksamen. En annen populær metode er å løse tidligere eksamensoppgaver sammen i en kollokviegruppe.

5) Følg MedEasy på Instagram
Her fremhever vi innhold som prepper deg til eksamen. Vi prioriterer innhold som er vanlig å møte i praksis og eksamensrelevant. MedEasys Instagramfeed blir som en toppliste over hva du kan forvente å få på eksamen.


Hvilke sykdommer dekkes når man har sett 50 timer video på MedEasy?
Her får du en spesifikk innholdsfortegnelse over hva vi dekker i sykdomslære per januar 2024. Du kan også se en oversikt over innhold i alle fag uten å være logget inn på MedEasy.no. Vi jobber kontinuerlig med å utvide med flere sykdommer. I løpet av høsten 2023 har det kommet nye forelesninger i sykdomslære om blant annet astma, kols, venøs tromboembolisme, diabetes og pneumoni, i tillegg til mye annet! Vi har også lagt ut de første videoene i vårt splitter nye psykiatrikurs! I tida framover kommer det blant annet oppdaterte videoer i onkologi og thyreoideasykdommer, i tillegg til at det vil komme flere psykiatriforelesninger.

Har du tilbakemeldinger til vårt fagteam eller ønsker til noe som du synes vi bør prioritere framover, så si gjerne fra til oss!

Må jeg ha lærebok i tillegg?

MedEasy vil aldri fraråde andre gode kilder, men du må ikke ha lærebok i tillegg hvis du lærer best med video. Vi anbefaler imidlertid veldig sterkt at du går på lokale forelesninger ved din skole, fordi det som foreleses der ofte definerer hva som kommer på eksamen lokalt hos deg. Hvis du ser alle videoer på MedEasy og i tillegg går på skolens forelesninger, så vil du få en bred og god oversikt før eksamen i sykdomslære! Aller viktigst med tanke på eksamen er å få oversikt over flest mulig lokale eksamener fra ditt studiested. Er det noen sykdommer som er gitt ved din skole som du ikke finner på MedEasy, så si gjerne fra til oss!

Når kommer kompendium i sykdomslære?

Vi opplever stor etterspørsel etter kompendium også for sykdomslære.
Nå jobber vi med korte oppsummeringsartikler om de ulike sykdomstilstandene. All tekst og grafikk er direkte forarbeid til et kompendium i sykdomslære! Artiklene vil være inkludert i alle våre ulike tilganger uten merkostnad.

PS. Du kan hjelpe oss å tilpasse undervisningen ekstra godt til din lokale eksamen ved å sende alt du har av tidligere eksamensoppgaver fra din skole til post@medeasy.no, så sjekker vi at vi ikke mangler noen oppgaver i vår database!

Alle tilgjengelige emner på MedEasy.no.
I løpet av våren 2024 forventer vi å utvide med psykiatri.

Relatert:

Del denne artikkelen

Les mer:

Tid for faglig påfyll!

Med «faglig påfyll» holder du deg oppdatert på livreddende kunnskap til vår aller laveste pris. Det er hele 50 % fast rabatt for NSF-medlemmer!

Les mer