Dekker MedEasy pensum i sykdomslære?

MedEasy dekker alt det vanligste, viktigste og mest eksamensrelevante for sykdomslære på bachelornivå!

Hvis du opplevde at MedEasy var nyttig til eksamen i anatomi og fysiologi, så har vi definitivt ryggen din i sykdomslære også! Det er snart like mange timer video i sykdomslære som i anatomi og fysiologi på MedEasy.no, og masse nytt og oppdatert innhold er på vei! Mange studenter vil oppleve at de kan spare mye penger på lærebøker fordi man også får med farmakologi, medikamentregning, smittevern, EKG og HLR-kurs til samme pris.

Kompromissløs kvalitet, både faglig og pedagogisk

I våre sykdomslærevideoer vil du kjenne igjen grafikken fra anatomi og fysiologi, og du vil se grafisk og forenklet hvordan de friske organene rammes av sykdom. Vi garanterer som alltid at avstanden mellom teori og praksis er ekstremt kort hos oss, og at det du lærer er oppdatert og samsvarer med internasjonale retningslinjer. Vårt mål er at du skal bli skikkelig trygg i møte med dine pasienter, og at du fra første dag kan bidra til både å heve kvalitet på din arbeidsplass og redde liv.

Dekker MedEasy pensum i sykdomslære?

MedEasy dekker alt det vanligste, viktigste og mest eksamensrelevante for pensum i sykdomslære. De tingene som går igjen hyppigst på eksamen får du enkelt og morsomt forklart i kjent MedEasy-stil. Her finner du en spesifikk innholdsfortegnelse over hva vi dekker i sykdomslære per januar 2024, og nederst i innlegget får du også et innblikk i vår planlagte produksjonsplan for tida framover! For sjeldnere og mindre eksamensrelevante tilstander produserer vi korte oversiktsartikler. Du kan også se en oversikt over innhold i alle fag uten å være logget inn på MedEasy.no.

Men dekker dere læringsmålene ved min skole?

Det er ganske stor variasjon mellom skolene med tanke på hvordan sykdomslæreundervisningen er strukturert innholdsmessig og pedagogisk, men lista du ser over inneholder (statistisk sett) alt det mest eksamensrelevante. Vi har brukt mye tid på å lage en omfattende historisk statistikk på hva som er blitt gitt på eksamen ved de fleste store norske skoler, og vi prøver å prioritere de temaene som vi ser at kommer igjen på eksamen år etter år. Denne lista samsvarer heldigvis med kunnskapen som gjør deg trygg og god i praksis! Både sensor og pasientene dine er minst like interessert i at du effektivt kan oppdage sepsis, hjerteinfarkt, hjerneslag og sjokk.
Uansett hvor du studerer, forventes det også at du har full kontroll på de største, vanligste og viktigste kroniske sykdommene. I MedEasy-universet er alt dette på plass, og vi jobber nå med ytterligere utvidelse sånn at vi kan si at vi dekker «alt» i sykdomslære (selv om ingen læringskilde klarer det).

Må jeg ha lærebok i tillegg?

MedEasy vil aldri fraråde andre gode kilder, men du må ikke ha lærebok i tillegg hvis du lærer best med video. Vi anbefaler imidlertid veldig sterkt at du går på lokale forelesninger ved din skole, fordi det som foreleses der ofte definerer hva som kommer på eksamen lokalt hos deg. Hvis du ser alle videoer på MedEasy og i tillegg går på skolens forelesninger, så vil du få en bred og god oversikt før eksamen i sykdomslære! Aller viktigst med tanke på eksamen er å få oversikt over flest mulig lokale eksamener fra ditt studiested. Er det noen sykdommer som er gitt ved din skole som du ikke finner på MedEasy, så si gjerne fra til oss!

Når kommer kompendium i sykdomslære?

Vi opplever stor etterspørsel etter kompendium også for sykdomslære.
Nå jobber vi med korte oppsummeringsartikler om de ulike sykdomstilstandene. All tekst og grafikk er direkte forarbeid til et kompendium i sykdomslære! Artiklene vil være inkludert i alle våre ulike tilganger uten merkostnad.

Produksjonsplan for 2024:

I 2022 økte vi størrelsen på fagteamet vårt som jobber med utvikling av nytt og oppdatert innhold. Det betyr at både ny produksjon og oppdatering av allerede eksisterende forelesninger vil gå mye raskere enn før! Akkurat nå jobber vi med en blanding av oppdatering og utvidelse av temaene som allerede ligger ute. Høsten 2023 kom det flere nye videoer, blant annet videoer om astma og astmaanfall, øvre luftveisinfeksjoner, venøs tromboembolisme, brannskader og rødt øye, og nå ved årsskiftet har det kommet oppdaterte videoer i pneumoni, diabetes og kols. I tillegg har de tre første videoene i vårt helt nye psykiatrikurs blitt lagt ut!

I tida framover kommer det oppdaterte forelesninger om onkologi, thyreiodeasykdommer og ulike brudd, i tillegg til mye annet! Vi jobber også videre med vårt nye kurs i psykiatri, og det kommer flere forelesninger i det utover året. Vi må ta forbehold om endringer og mulige forsinkelser i produksjonsplanen. Kompromissløs kvalitet står alltid øverst hos oss. Kommer det ny forskning eller ny behandling av sentrale tilstander, så må vi prioritere oppdateringer fortløpende.

Har du tilbakemeldinger til vårt fagteam eller ønsker til noe som du synes vi bør prioritere framover, så si gjerne fra til oss!

Ps. Du kan hjelpe oss å tilpasse undervisningen ekstra godt til din lokale eksamen ved å sende alt du har av tidligere eksamensoppgaver fra din skole til post@medeasy.no, så sjekker vi at vi ikke mangler noen oppgaver i vår database!

Alle tilgjengelige emner på MedEasy.no.
Del denne artikkelen

Les mer:

Tid for faglig påfyll!

Med «faglig påfyll» holder du deg oppdatert på livreddende kunnskap til vår aller laveste pris. Det er hele 50 % fast rabatt for NSF-medlemmer!

Les mer