Traumesideleie

Vår påskespesial er et must for alle som jobber med prehospital akuttmedisin, og viser hvordan vi fra lille Norge kan gjøre en stor forskjell i verden med kunnskap og forskning!

I denne podkastepisoden har vi besøk av overlege Per Kristian Hyldmo som tok sin doktorgrad på traumesideleie. Frem til 2005 var det vanlig å la bevisstløse pasienter med skader ligge på ryggen, i frykt for at det kunne føre til alvorlige nakkeskader å vende dem over på siden. Hyldmo og hans kollegaer ved Sørlandet Sykehus mente de hadde en bedre løsning for transport av denne sårbare pasientgruppen.

– Det hjelper lite å unngå å bli lam dersom du dør fordi du ikke får puste , forklarer Hyldmo i ukens podkastepisode

Hør hvordan Hyldmo gikk fra en god idé som han mente kunne bedre prognosen for sine skadde pasienter til en prosedyre som nå er kvalitetssikret og klar til å tas i bruk over hele verden. Historien inkluderer alt fra litteratursøk om snorking til forskning på avansert biomekanisk analyse av kirurgisk påførte ustabile nakkefrakturer på lik i USA.

Per Kristian Hyldmo er overlege i anestesi og jobber i dag som medisinsk rådgiver ved prehospital klinikk, Sørlandet sykehus HF. I tillegg er han førsteamanuensis i prehospital Critical care ved UiS. Han har lang erfaring både fra luftambulanse, akuttmottak og anestesi i tillegg til stort engasjement for undervisning , opplæring og pedagogikk.

Doktorgraden på traumesideleie var finansiert av Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Se prosedyren her på deres sider. Resultatene viste at det er bedre å ligge på siden for å ha frie luftveier, og at traumesideleie sannsynligvis ikke er farlig for pasienter med nakkebrudd hvis det gjøres skånsomt.

I podkastepisoden får du også Hyldmos aller beste tips til unge kollegaer som enten er nye i jobben eller som vurderer å jobbe med prehospital akuttmedisin.

Foto: Fredrik Naumann/Felix Features

Relatert:
Treffer du blink faglig ofte nok for dine ansatte?
Finnmarksykehuset inngår avtale med MedEasy
Hør hvorfor Sørlandet Sykehus valgte MedEasy

Del denne artikkelen

Les mer:

Smittevernsnerdene går digitalt med MedEasy

Smittevernsnerdene og MedEasy har sammen laget en digital forelesningsserie i emnet smittevern! Forelesningene dekker både det eksamensrelevante og alt det praktisk relevante for helsepersonells arbeidshverdag. Både bedrifter og studenter kan glede seg over dette fantastiske kurset. Videoene er tilgjengelig digitalt […]

Les mer
Sørlandet sykehus inngår avtale med MedEasy

Prehospitale tjenester ved Sørlandet sykehus «flipper» internundervisningen for sine 330 ansatte fra og med våren 2023. Resultatet er høyere kvalitet i bredden av faget, hyppigere repetisjon, fornøyde ansatte og frigjort tid hos fagutviklere til enda tettere individuell oppfølging.

Les mer