Hør hvorfor Sørlandet Sykehus valgte MedEasy

Previous
Play
Next
5. april 2023 – 33 minutter
flippainternundervisninge-læringkurs
Prehospitale tjenester ved Sørlandet sykehus «flipper» internundervisningen for sine 330 ansatte fra og med våren 2023. Resultatet er høyere kvalitet i bredden av faget, hyppigere repetisjon, fornøyde ansatte og frigjort tid hos fagutviklere til enda tettere individuell oppfølging. Samtidig beregnes det en kostnadsbesparelse på omtrent 1 million kroner årlig! Lær mer om flippa internopplæring ved å lytte til denne episoden hvor vi har besøk av fagutvikler Inger Lene Grostøl og medisinsk rådgiver Per Kristian Hyldmo. Les mer i bloggen vår: https://blogg.medeasy.no/sshf/