Slik gikk det da St. Hansåsen digitaliserte internundervisningen

Porsgrunn kommune tar i bruk helt nye metoder for å sikre at de ansatte får tid til å holde seg faglig oppdatert.

Resultatet er så langt økt trivsel, økt trygghet og også betydelige økonomiske besparelser. Høres det for godt ut til å være sant? Vent til du hører om kunnskaps-massasje-stolen!

I ukas podkastepisode snakker vi med avdelingsleder Janne Falck og fagsykepleier Cecilie Aamundsen ved KAD- og avklaringsavdelingen ved St. Hansåsen lokalmedisinske senter. Med stor entusiasme deler de sine erfaringer med å integrere MedEasy i deres internopplæring. Gjennom MedEasy har avdelingen funnet en løsning som gir fleksibel og lett tilgjengelig opplæring for deres 26 ansatte på avdelingen. De sparer både tid og penger samtidig som kvalitet og trivsel øker. St. Hansåsen lokalmedisinske senter setter med dette en ny standard for hvor ofte man får til «faglig påfyll» i en hektisk hverdag.

Fleksibelt og lett tilgjengelig
Ved å ta i bruk prinsipper fra «Flippa undervisning» har de erstattet de mer tradisjonelle, og ofte kostbare, metodene for internundervisning. St. Hansåsen var langt fremme også når det gjaldt tradisjonell internundervisning, men før MedEasy var internundervisning preget av utfordringer knyttet til dårlig oppmøte og ineffektiv bruk av ressurser. Undervisning måtte typisk legges i vaktskiftet, og det var en forventning om at ansatte skulle komme inn fysisk på fritiden. I tillegg hadde de fagdager hvor både planlegging, ressursbruk og frafall hos alle de som hadde vakt ble en utfordring. Med digitale forelesninger flyttes innlæring og repetisjon av kunnskap til rolige perioder på vakt eller tidspunkter som passer den ansatte. Når de ansatte har fått ny kunnskap innen et prioritert tema på plass, bruker man lokale ressurser til å sammen diskutere og anvende kunnskapen. Det kan være snakk om alt fra praktisk ferdighetstrening til gjennomgang av lokale prosedyrer. På denne måten sikrer man at livsviktig kunnskap blir forstått og anvendt i praksis i møte med pasientene på avdelingen.

Faglig kvalitet
Fagsykepleier Cecilie Aamundsen er også HLR-instruktør og ser mange nye muligheter nå som en del tid og ressurser er frigjort. Hun opplever det som en stor trygghet at videoene er oppdaterte i henhold til siste forskning, og istedenfor at to fagsykepleiere planlegger og koordinerer fagdager kan de bruke tid på andre ting:

– Å kunne fokusere mer på det med simulering og praktiske ferdigheter, har jeg veldig tro på

Kunnskapsmassasje
Rolige perioder på vakt kan utnyttes til læring med MedEasy mens massasjestolen gjør sin magi. Kursplanen i bakgrunnen viser månedens tema som er pneumoni og sepsis. De fysiske plakatene oppfattes morsomme, vekker nysgjerrighet og understreker viktigheten av kontinuerlig fagutvikling. Som en del av bedriftsavtalen tilpasses plakatene etter avdelingens ønsker og kan brukes både digitalt og fysisk på arbeidsplassen for å spre entusiasme og nyskjerrighet for neste kursplan.

Fornøyde ansatte og lettere å rekruttere
Den nye måten å jobbe på har engasjert ansatte på tvers av ulike faggrupper. De ansatte skårer videoforelesningene til hele 96,5 i snitt, og helsefagarbeiderene har vært spesielt positive. MedEasy har gjort det mulig for alle å delta aktivt i sin egen kompetanseutvikling uavhengig av forkunnskap. Dette styrker både individuell og kollektiv fagkunnskap og mestring. Ansatte med spesielle læringsbehov som f.eks. dysleksi opplever at undervisningen nå er lettere å forstå. Avdelingsleder Janne Falck har også et aktivt forhold til kompetanseheving og opplæring ved alle ansettelser og bruker dette som en naturlig del av rekruttering:

– Som regel går rekrutteringa veldig bra i avdelinga. Når du skal ha tak i personale nå, så kan du ikke bare spille på dette med lønn. Du må ha noe mer å vise til. I stillingsannonsene nevner vi også samarbeidet med MedEasy, og det har vel bare vært positive tilbakemeldinger på de som har vært inne til intervju. Jeg tror det å vise til at det er kompetansebygging her, og at fokuset er der, er veldig viktig.

Sparer penger
Da ideen om digital internundervisning skulle legges frem for virksomhetsleder var et sentralt punkt også økonomi. Regnestykket viste seg å bli ganske enkelt: Besparelsene på fagdager, foredragsholdere, forberedelser og vikarer viste seg å bli langt større enn kostnaden ved å kjøpe bedriftstilgang til MedEasy.
– Vi sparer rundt 1.550,- pr ansatt i året, samtidig som vi styrker kompetansebygginga i avdelinga .

Veien videre
Porsgrunn kommunes tilnærming viser vei for hvordan kommunehelsetjenestene kan omfavne teknologi for å møte dagens utfordringer. Som pionerer innen digital kompetanseheving har de ikke bare forbedret kvaliteten på omsorgen de leverer, men også satt et eksempel for andre kommuner og helseinstitusjoner. MedEasy er stolte over å være med på denne transformasjonen som tillater å øke satsing på kunnskap og kompetanse på en økonomisk ansvarlig og fremtidsrettet måte.

Ønsker din avdeling å prøve samme opplegg?
Ta arbeidet med pasientsikkerhet til neste nivå. Med vår bedriftsløsning kan du skreddersy digital internopplæring til lokale behov og dine ansattes ønsker. I tillegg til de anbefalte temaene i avdelingens kursplan, kan hver enkelt ansatt boltre seg i alt annet innhold på MedEasy i tillegg.

Relatert:
Polar prehospital internundervisning ved Finnmarkssykehuset
Sørlandet sykehus inngår avtale med MedEasy
Fagutvikling i en hektisk arbeidshverdag?
Frigjør ressurser med MedEasy sitt internopplæringsverktøy!
Trygghet og mestring på jobb med «faglig påfyll»

Del denne artikkelen

Les mer:

Tid for faglig påfyll!

Med «faglig påfyll» holder du deg oppdatert på livreddende kunnskap til vår aller laveste pris. Det er hele 50 % fast rabatt for NSF-medlemmer!

Les mer

Logg inn

Har du ikke en bruker? Registrer deg

Eller

Velkommen tilbake!

Glemt passord? Nullstill passord

Har du ikke en bruker? Registrer deg