Dekker MedEasy ditt pensum?

Vi får ofte spørsmål om MedEasy dekker pensum i ulike fag. Her er en oversikt over hvilke temaer vi dekker.

Vi får ofte spørsmål om MedEasy dekker pensum i ulike fag.
Her er en oversikt over hvilke temaer vi dekker!

Når det gjelder anatomi og fysiologi er svaret kort og enklet: Ja!
Videoene på MedEasy dekker absolutt alle læringsmål til nasjonal eksamen. Når det gjelder øvrige fagfelt er det litt variasjon mellom ulike skoler siden det ikke er standardisert nasjonal eksamen. Vi har som mål å dekke alle læringsmål, og i de emner der vi fortsatt jobber med å produsere innhold følger vi følgende prioriteringsrekkefølge:
1) Det som du får bruk for i praksis (kunnskap som redder liv)
2) Det som kommer oftest på eksamen basert på statistikk fra alle landets skoler

Her følger en detaljert beskrivelse av hva vi dekker og eventuelt ikke dekker i de ulike emnene:

Anatomi og fysiologi:

Vi dekker alle momentene i den nasjonale læringsutbyttebeskrivelsen, så du kan trygt bruke kun MedEasy når du forbereder deg til nasjonal eksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi. Vi har forsket på resultatene til tusenvis av studenter som bruker MedEasy som primærkilde, og de fantastiske resultatene finner du her!

Mikrobiologi:

Det er ingen nasjonal læringsutbyttebeskrivelse i mikrobiologi, og pensum vil variere fra skole til skole. Videoene våre vil gi deg et godt grunnlag og en oversikt over det som er kjernepensum på landets største skoler. Likevel anbefaler vi å bruke pensumbøkene i tillegg, og følge nøye med på hva som har vært gitt tidligere til eksamen på din skole. Er det øvingsoppgaver som deles ut lokalt der du studerer, så bør du gå «all in» på disse i tillegg. Mikrobiologivideoene våre vil komme ut i en helt ny og oppdatert utgave i løpet av høsten 2022!

Farmakologi:

I farmakologikurset vårt gjør vi alle de teoretiske begrepene i farmakologiens verden forståelige med praktiske og konkrete eksempler. Kurset dekker alt det viktigste du trenger i praksis og alt det sensor har tenkt å spørre deg om på farmaeksamen!

Medikamentregning:

Videoene i medikamentregning dekker 100 % på de aller fleste skoler i Norge! Eksamen lages lokalt, så vi anbefaler at du i tillegg ser nøye på forelesningsnotater og tidligere eksamener fra din skole, sånn at du er best mulig forberedt. Lærebok i medikamentregning bør være helt unødvendig hvis du bruker vårt kurs og øvingsoppgaver.

Smittevern:

Vi har et eget smittevernskurs som gjennomgår alt som er relevant både for eksamen og praksis. Her blir du trygg på alt fra lover og regler til bruk av personlig beskyttelsesutstyr.

EKG:

EKG-kurset vårt gir deg en grundig gjennomgang av hva EKG er, hvordan det fungerer, og hvordan du tolker det du ser! Alt dette får du med vår velkjente humor, mange kjegler og en liten dose Q-galskap. I tillegg har vi flere casegjennomganger som bidrar til å gjøre deg trygg på at du kan gjenkjenne et unormalt EKG når du ser det.

Sykdomslære:

Sykdomslære dekker kjernepensum og vi har prioritert tema som er enten vanligst og/eller viktigst for deg å mestre godt i praksis for å gjøre en god og trygg jobb for dine pasienter. Heldigvis er det stor grad av overlapp mellom hva som er viktigst i klinikk og hva som dukker opp på eksamen. Vi kan foreløpig ikke si at våre sykdomslærevideoer komplett innholdsmessig, siden det fortsatt er flere sykdomstilstander vi ikke har dekket enda. Vi har nå ansatt flere leger og sykepleiere som hjelper oss med å produsere både helt nye forelesninger og oppdatere videoer i vårt tidligere SykepleiePluss-format.

Det er ganske stor variasjon mellom skolene med tanke på hvordan man har strukturert sykdomslæreundervisningen innholdsmessig og pedagogisk. Vi har derfor omfattende historisk statistikk på hva som er blitt gitt på eksamen flere år tilbake i tid ved de fleste store norske skoler, og vi prøver å prioritere de tema som vi ser at kommer igjen på eksamen år etter år – men aller viktigst for oss er å prioritere de tema som vi mener er veldig klinisk relevante (eksempelvis hvordan du oppdager sepsis, hjerteinfarkt og hjerneslag). 

Vedlagt følger en liste over alle tema vi har laget ferdig, og tema vi planlegger å lage i løpet av dette skoleåret. Du må altså basere deg på å bruke skolens pensumliste i tillegg, og det kan være lurt å gå på forelesning for å høre hva dine forelesere (som trolig også lager eksamen) vektlegger lokalt. Hvis du ser våre videoer før du går på skolens forelesninger vil du kunne utfordre og stille veldig gode spørsmål til foreleseren din!

Oversikt over ferdigstilte tema i sykdomslære:

Karsykdommer: Hypertensjon

Hjertesykdommer: ACS, angina pectoris og hjertesvikt

Lungesykdommer: Kols, astma, pneumoni, ARDS, respirasjonssvikt og egen forelesning om spirometri

Nyrer og urinveier: UVI og akutt nyreskade

Endokrinologi: Stoffskifte og diabetes

Hematologi: DVT og lungeembolisme

Infeksjon: Sepsis, UVI og pneumoni

Nevrologi: Hjerneslag, bevissthetsvurdering (GCS), traumatisk hodeskade, hjernerystelse, ICP, traumatiske intrakranielle hodeskader, epilepsi, bevegelsesforstyrrelser (Parkinson og Huntington), MS og ryggsmerter

Onkologi: Introduksjon, patofysiologi, generelle behandlingsprinsipper og egne videoer om alle de vanligste og viktigste krefttypene 

Gastro: Akutt abdomen, Akutt appendisitt, ikterus, obstipasjon og inflammatoriske tarmsykdommer (sistnevnte under eksamensforelesning)

Revmatologi: Oversiktsforelesning + alle sykdommer

Bevegelsesapparatet: Hoftebrudd

Gynekologi: Endometriose

Pediatri: Vurdering av akutt syke barn

Akuttmedisin: Traumatiske thoraxskader (hemothorax og pneumothorax)

Geriatri: Demens

HLR-kurs

Planen videre:

Nå jobber vi med oppdatering og utvidelse av temaene som allerede ligger ute. Det vil komme oppdaterte forelesninger i akutt koronarsyndrom, sepsis og kols/astma i løpet av høsten 2022, og i tillegg kommer det helt nye forelesninger i prehospital bruk av CPAP, gastroøsofageal refluks, ulcus, GI-blødning, ileus, IBD og IBS, cirrhose og delir.

Har du ønsker til noe som du synes vi bør prioritere framover, så si gjerne fra til oss!

Vi tar forbehold om endringer og forsinkelser i planen.

Du kan hjelpe oss å tilpasse undervisningen ekstra godt til din lokale eksamen ved å sende alt du har av tidligere eksamensoppgaver fra din skole til post@medeasy.no, så sjekker vi at vi ikke mangler noen oppgaver i vår database!

Oversikten er sist oppdatert 08. september 2022

Del denne artikkelen

Les mer:

Lag en studieplan i dag!

Et av våre beste studietips er å lage en studieplan. Her får du vite hvorfor og hvordan, og skal du ta nasjonal eksamen i anatomi og fysiologi i høst har vi laget en fiks ferdig studieplan til deg.

Les mer