Dekker MedEasy ditt pensum?

Vi får ofte spørsmål om MedEasy dekker pensum i ulike fag. Her er en oversikt over hvilke temaer vi dekker.

Vi får ofte spørsmål om MedEasy dekker pensum i ulike fag.
Her er en oversikt over hvilke temaer vi dekker!

Når det gjelder anatomi og fysiologi er svaret kort og enkelt: Ja!
Videoene på MedEasy dekker absolutt alle læringsmål til nasjonal eksamen. Når det gjelder øvrige fagfelt er det litt variasjon mellom ulike skoler siden det ikke er standardisert nasjonal eksamen. Vi har som mål å dekke alle læringsmål, og i de emner der vi fortsatt jobber med å produsere innhold følger vi følgende prioriteringsrekkefølge:
1) Det som du får bruk for i praksis (kunnskap som redder liv)
2) Det som kommer oftest på eksamen basert på statistikk fra alle landets skoler

Her følger en detaljert beskrivelse av hva vi dekker og eventuelt ikke dekker i de ulike emnene:

Sykdomslære:

I sykdomslære dekker MedEasy alt det vanligste, viktigste og mest eksamensrelevante!
Du kan lese en helt egen bloggpost hvor vi går i alle detaljer på sykdomslære her.

Du vil ha stor nytte av MedEasy hvis du skal ha sykdomslære i vår, og vårt mål er å hjelpe deg på samme måte som vi gjorde i anatomi og fysiologi. Det er allerede omtrent like mange timer video i sykdomslære som i anatomi og fysiologi på MedEasy, og mer er på vei!
Du vil kjenne igjen og få stor nytte av anatomien du lærte i fjor, og vil oppleve at avstanden mellom teori og praksis er ekstremt kort hos oss. Vårt mål er at du skal bli skikkelig trygg i møte med dine pasienter, og at du fra første dag kan bidra til både å heve kvalitet på din arbeidsplass og redde liv.

Det er ganske stor variasjon mellom skolene med tanke på hvordan man har strukturert sykdomslæreundervisningen innholdsmessig og pedagogisk. Vi har derfor omfattende historisk statistikk på hva som er blitt gitt på eksamen flere år tilbake i tid ved de fleste store norske skoler, og vi prøver å prioritere de temaene som vi ser at kommer igjen på eksamen år etter år. Denne lista er heldigvis også samsvarende med hvilken kunnskap som gjør deg trygg og god i praksis. Eksempelvis hvordan du oppdager sepsis, hjerteinfarkt og hjerneslag, og hvordan du aktivt kan forebygge forstoppelse, blodpropper og delir hos dine pasienter.

Vedlagt følger en liste over alle tema vi har laget ferdig og tema vi planlegger å lage i løpet av dette skoleåret. Du må altså basere deg på å bruke skolens pensumliste i tillegg, og det kan være lurt å gå på forelesning for å høre hva dine forelesere (som trolig også lager eksamen) vektlegger lokalt. Hvis du ser våre videoer og i tillegg går på skolens forelesninger, så vil du få en bred og god oversikt før eksamen i sykdomslære!


Les mer om hvordan vi jobber med å utvikle sykdomslære her.

Oversikt over ferdigstilte videoforelesninger i sykdomslære:

Produksjonsplan for 2024:

I 2022 økte vi størrelsen på fagteamet vårt som jobber fulltid med utvikling av nytt og oppdatert innhold. Det betyr at både ny produksjon og oppdatering av allerede eksisterende forelesninger vil gå mye raskere enn før! Akkurat nå jobber vi med en blanding av oppdatering og utvidelse av temaene som allerede ligger ute. I det siste har det kommet nye videoer om lungesykdommer, diabetes og venøs tromboembolisme, og vi har også lagt ut de første videoene i vårt splitter nye psykiatrikurs!

Våren 2024 oppdaterer vi blant annet våre forelesninger om thyreoideasykdommer og onkologi, og det kommer nye forelesninger om blant annet anemi, ulike bruddskader og klimakteriet. Det vil også komme flere nye psykiatrivideoer.

Har du ønsker til noe som du synes vi bør prioritere framover, så si gjerne fra til oss!
Vi tar forbehold om endringer og forsinkelser i planen.

Ps. Du kan hjelpe oss å tilpasse undervisningen ekstra godt til din lokale eksamen ved å sende alt du har av tidligere eksamensoppgaver fra din skole til post@medeasy.no, så sjekker vi at vi ikke mangler noen oppgaver i vår database!

Anatomi og fysiologi:

Vi dekker alle momentene i den nasjonale læringsutbyttebeskrivelsen, så du kan trygt bruke kun MedEasy når du forbereder deg til nasjonal eksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi. Vi har forsket på resultatene til tusenvis av studenter som bruker MedEasy som primærkilde, og de fantastiske resultatene finner du her!

Mikrobiologi:

I mikrobiologi får du en grundig gjennomgang av alt det viktigste du trenger å kunne, både generelt og om de ulike mikroorganismene som kan skape sykdom! Det er ingen nasjonal læringsutbyttebeskrivelse i mikrobiologi, og pensum vil variere fra skole til skole, men for de fleste vil videoene våre dekke pensum. Er det øvingsoppgaver som deles ut lokalt der du studerer, så bør du gå «all in» på disse i tillegg.

Farmakologi:

I farmakologikurset vårt gjør vi alle de teoretiske begrepene i farmakologiens verden forståelige med praktiske og konkrete eksempler. Kurset dekker alt det viktigste du trenger i praksis og alt det sensor har tenkt å spørre deg om på farmaeksamen!

Medikamentregning:

Videoene i medikamentregning dekker 100 % på de aller fleste skoler i Norge! Eksamen lages lokalt, så vi anbefaler at du i tillegg ser nøye på forelesningsnotater og tidligere eksamener fra din skole, sånn at du er best mulig forberedt. Lærebok i medikamentregning bør være helt unødvendig hvis du bruker vårt kurs og øvingsoppgaver.

Smittevern:

Vi har et eget smittevernskurs som gjennomgår alt som er relevant både for eksamen og praksis. Her blir du trygg på alt fra lover og regler til bruk av personlig beskyttelsesutstyr.

EKG:

EKG-kurset vårt gir deg en grundig gjennomgang av hva EKG er, hvordan det fungerer, og hvordan du tolker det du ser! Alt dette får du med vår velkjente humor, mange kjegler og en liten dose Q-galskap. I tillegg har vi flere casegjennomganger som bidrar til å gjøre deg trygg på at du kan gjenkjenne et unormalt EKG når du ser det.

Psykiatri:

Vi har begynt å lage vårt nye kurs i akuttpsykiatri nå, og nå ligger det videoer ute om psykose.
Kurset vil være skreddersydd for alle som jobber i ambulanse, legevakt eller akuttmotak, men kan også brukes for å få oversikt av alle helsepersonell som ikke jobber med akuttmedisin. Det vil komme flere nye videoer utover våren og høsten!

Oversikten er sist oppdatert 9. januar 2024

Del denne artikkelen

Les mer:

Tid for faglig påfyll!

Med «faglig påfyll» holder du deg oppdatert på livreddende kunnskap til vår aller laveste pris. Det er hele 50 % fast rabatt for NSF-medlemmer!

Les mer