Nerdepunktet 2021 – Resultater fra nasjonal eksamen

Vår årlige «rocket science» viser i år igjen (ikke overraskende) at hardt arbeid lønner seg! Et spennende funn er at dobbel innsats gir femdobbelt resultat på karakterskalaen!

Vi har forsket på norske sykepleiestudenter som avla nasjonal eksamen i anatomi og fysiologi 15. desember 2021. Like etter sensur spurte vi tradisjonen tro alle «våre» studenter om de ville dele sin karakter anonymt med oss, slik at vi kunne sammenligne innsats på medeasy.no med karakter på eksamen på gruppenivå. Vi har nå gleden av å presentere resultatene basert på svar fra over 3200 studenter!

Hvor hardt jobbet toppstudentene?

Hardt arbeid garanterer godt resultat. Studenter som hadde gjort mer enn 2000 flervalgsoppgaver og brukte over 65 timer på videoer på MedEasy fikk statistisk sett karakter A. Sammenhengen mellom innsats og karakter er for fjerde år på rad helt lineær.

Resultatene fra egenrapportert karakter fra 3238 sykepleiestudenter
korrelert til objektive data om innsats på MedEasy.no

Hvordan motivere seg hvis man ikke bestod på første forsøk?

Studien viste også at de studentene som ikke klarte å bestå eksamen i snitt hadde gjort mindre enn 1000 flervalgsoppgaver og sett mindre enn 50 timer på videoforelesninger. Vi håper denne statistikken virker motiverende på de som skal opp til konteeksamen i april. Dobbel innsats vil (statistisk sett) gi fem ganger bedre karakter!

Usikkerhet ved undersøkelsen:

  • Statistisk usikkerhet for estimatene er angitt i 95 % konfidensintervall omkring målepunktene
  • Karakterene i undersøkelsen er egenrapporterte, og kan være utsatt for rapporteringsfeil
  • Undersøkelsen er en korrelasjonsstudie og sier derfor ingenting sikkert om årsak-virkning. Sannsynligvis vil også en rekke andre variabler spille inn og påvirke den observerte lineære korrelasjonen.
Del denne artikkelen

Les mer: