Gode råd til deg som ikke er gjennom pensum enda💪

Velkommen til «Krisemodus» som kurerer eksamensangst med hardt arbeid. Disse rådene er tilpasset deg som av ulike grunner har havnet litt bakpå og ikke er kommet gjennom pensum enda.

Å sikte mot bare «bestått» er både risky, lite motiverende og vil skuffe Tante Olga veldig når du møter henne ute i praksis. Krisemodus krever hardt arbeid og har som mål å løfte deg opp til minst karakter C. Er du rask og effektiv kan du selvsagt rekke å konvertere til «repetisjonsmodus» og sikte enda høyere.

Det aller viktigste er å tette store sorte huller i forståelsen. Hvis du av ulike årsaker har havnet i en situasjon hvor du må droppe hele kapitler og kanskje mangler kunnskap om viktige organer, så sier det seg selv at du ikke er klar til å treffe pasienter som potensielt har sykdom i alle organer. Nå gjelder det å komme gjennom alle videoer raskest mulig for å få oversikt og helhetsforståelse av hvordan menneskekroppen virker. Samtidig er det helt nødvendig å starte trening på uthenting av kunnskap i form av flervalgsoppgaver og tidligere eksamensoppgaver parallelt med innlæringen.

Vi har laget en prioritert liste til deg med konkrete ting du bør gjøre hvis du av ulike grunner har havnet skikkelig bakpå og er redd for at du står i fare for å stryke.

1) Se alle videoene på MedEasy

Det er helt avgjørende at du kommer gjennom alle videoene så snart som mulig! Hvis du fortsatt ikke er gjennom, har du ikke lengre tid til å notere mer enn stikkord. Vi anbefaler at du ser videoene med færrest mulig stopp, og kommer deg gjennom pensum så raskt det lar seg gjøre. Ettersom tiden er så knapp, må du samtidig starte på de to neste punktene.

2) Flervalgsoppgaver x 3 daglig

Flervalgsoppgavene terper spesifikt på læringsutbyttebeskrivelsen, og bidrar til at du tvinger hjernen over fra innlagring til uthenting av kunnskap. Flervalgsoppgaver kommer helt sikkert på eksamen og kommer til å utgjøre avgjørende poeng, så en investering i dette er definitivt vinn-vinn-vinn. Vi anbefaler at du legger inn påminnelse i kalender om å gjøre 50 flervalgsoppgaver på tilfeldig tema tre ganger daglig frem til eksamen.

3) Tidligere nasjonal eksamen hver morgen

Det er ekstremt viktig å øve på flest mulig tidligere eksamensoppgaver før eksamen. Start hver dag med å late som det er eksamen ved at du svarer på oppgaver på data med selvpålagt tidspress. Da lærer du å gjenkjenne spørreordene og finne rett faglig nivå på din besvarelse. I tillegg er det stor grad av tematisk resirkulering på eksamen, slik at du automatisk ender med å repetere det aller mest eksamensrelevante. Klarer du å kombinere gjennomgang av tidligere eksamensoppgaver fra NOKUT med med målrettet repetisjon av videoer på MedEasy, så vil du fort doble læringsutbyttet den tiden du har igjen.

Grafikken legger til grunn at man fortsatt ikke har sett alle videoene på medeasy.no under én uke før eksamen

Forskjellen på suksess og fiasko

Forskjellen på de som strøk og de som endte med karakter C var i 2021 var omkring 20 timers arbeidsinnsats. Det betyr at selv om du har liten tid igjen, så er det fortsatt egen arbeidsinnsats de siste ukene og dagene som avgjør resultatet. Dette kan du fortsatt klare! De som kommer gjennom alle videoene minst én gang, gjør mer enn 1500 flervalgsoppgaver og rekker å øve litt på tidligere nasjonal eksamen, vil statistisk sett kunne klare karakter C. De som ikke kom gjennom alle videoene før eksamen og gjorde mindre enn 1000 flervalgsoppgaver fikk statistisk sett «ikke bestått» på nasjonal eksamen i 2021.

Du kan lese mer utfyllende om studien og usikkerhet knyttet til tallene som ligger til grunn for grafen her.

Jeg sikter høyere enn karakter C

Passet ikke disse rådene for deg?
Kanskje du klarer å fullføre alle videoene i løpet av kort tid, eller bruker du andre læringskilder som gjør at du ikke planlegger å se alle videoene på MedEasy? Da kan du heve ambisjonsnivået og konvertere til rådene til dem som sikter mot toppkarakter. Du finner repetisjonsmodus her.

Bonustips: Vi fremhever det viktigste i pensum fra alle kapitler på TikTok og i julekalenderen vår på Instagram!

Del denne artikkelen

Les mer: