Stikkord og piler

I videoene på MedEasy anbefaler vi gjentatte ganger å både øve og besvare eksamen med «stikkord og piler». Vi får en del spørsmål om hvordan dette funker når eksamen er digital.

Her får du noen gode argumenter for å fortsette å bruke denne teknikken også når eksamen er digital uten mulighet for å levere tegninger.

Konseptet «stikkord og piler»

Å øve ved hjelp av stikkord og piler betyr helt enkelt at man prøver å forenkle tema man beskriver helt ned til stikkord eller korte faktasetninger som man forbinder med enkle skisser og piler. På denne måten kan man vise store mengder kunnskap uten å skrive lange avhandlinger.

Perfekt for øving

Hvis du bruker «stikkord og piler» som en aktiv del av innlagring av kunnskap, så vil du oppleve at du får strukturert kunnskap raskere, oppdager misforståelser og ikke minst lager oversikter som virkelig klister seg fast i hjernebarken. Mye av magien oppstår fordi du tvinges til å forenkle samtidig som motorisk hjernebark (som styrer hånda) og hjernebarkområdet hippocampus (som sorterer kunnskap) samarbeider og aktiverer store deler av hjernen på likt. Hvis du skal ta det til «next level» så kjører du på med stikkord og piler i kollokviegruppa. Da ender du med å forklare, lytte, diskutere, viske ut, tegne på nytt som gjør at absolutt hele hjernen aktiveres i prosessen.

På figuren til venstre ser du fordøyelseskanalens anatomi gjengitt med kun stikkord og piler på samme måte som det blir gjennomgått i forelesningen på medeasy.no.
Denne teknikken er spesielt effektiv når spørreordet er «beskriv» eller «forklar», men egner seg også perfekt som en disposisjon for en oppgave med spørreord «gjør rede for» hvor det kreves mer utfyllende tekstbesvarelse.

Perfekt også på digital eksamen

«Stikkord og piler» er også din beste venn når du skal hente ut kunnskap på eksamen eller i praksis. Det aller beste er jo at disse oversiktene tenderer til å klistre seg fast i hukommelsen. Med kunnskapen forenklet, forkortet og strukturert har du et bra utgangspunkt når du skal svare både sensor på eksamen og veileder i klinikk. Tidligere var det en fordel at du kunne tegne stikkord og piler direkte i besvarelsen. Nå er det litt mer krevende på steder hvor eksamen er heldigital og man ikke får legge ved vedlegg med tegninger/skisser. Her er to grunner til å fortsette med denne metoden likevel:

1) Strukturert og effektivt hode gir strukturert og effektiv besvarelse

Det kan være litt utaktisk å bare begynne å skrive masse tekst uten å strukturere tankene først. Å tegne en skisse på et kladdeark kan være en fantastisk måte å strukturere tankene på før man starter å skrive. De fleste vil oppleve at man skriver raskere, bedre og unngår unødvendige feil og anekdoter hvis man starter besvarelsen med en skisse. Ved noen studier kan man også tegne digitalt eller scanne og vedlegge skisser til besvarelsen, men dette gjelder dessverre ikke for de som skal ta nasjonal eksamen i anatomi og fysiologi på sykepleierstudiet.

2) Du kan enkelt lage stikkord og piler også på data i ren tekstredigering

Her er et eksempel på hvordan bildet over kan gjøres om til ren tekst:

Munn/svelg -> Spiserør -> Magesekk -> Tynntarm (duodenum, jejenum og ileum) -> Tykktarm (cøkum, ascendens, transversum, descendens og sigmoideum) -> Endetarm -> Endetarmsåpning. Spyttkjertler tømmer seg i munnhulen og både lever, galle og bukspytt tømmes ut i duodenum.

Da gjenstår det bare å ønske lykke til med øving, kollokvie og eksamen!

Jeg er så glad i stikkord og piler at jeg nesten forvekslet dette konseptet med kona mi en gang.

Nils Christian

Del denne artikkelen

Les mer: