– Morsomt og lett tilgjengelig

Lovisenberg Diakonale Høgskole (LDH) har blant de beste resultatene i landet på deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi. Suksessen skyldes en kombinasjon av ulike tiltak og verktøy, mener skolen selv.

Da pandemien kom våren 2020, måtte LDH – som så mange andre – takle en brå og uforberedt omlegging til hjemmeundervisning.

– Vi hadde noen verktøy vi kunne ta i bruk. Men vi så absolutt behovet for å kunne hjelpe studentene våre enda mer da høsten kom og vi fortsatt måtte ha digital undervisning, forteller Marius Dalby, som er førsteamanuensis ved bachelorutdanningen i sykepleie ved LDH. 

Underviserne kjente til MedEasy fra før, og visste at studentene i stor grad brukte verktøyet privat. 

– De dekker særlig godt anatomi og fysiologi, sier høgskolelektor Kristin Nilsen Sollied.

Hun er emneansvarlig for emnet “Kroppens oppbygging og funksjon” med anatomi, fysiologi og biokjemi på bachelorutdanningen i sykepleie ved LDH, og er veldig glad for at skolen fikk en avtale med MedEasy fra høsten 2020.  

– Det er en god læringsplattform, og et veldig fint supplement til undervisningen. 

LDH legger ved QR-koder til videoforelesninger i MedEasy i ukeplanene, som et tilbud til de som vil forberede seg til de fysiske forelesningene innenfor samme tema.  

– Dermed blir det veldig tilgjengelig, og vi sikrer at alle får det samme tilbudet, sier Nilsen Sollied. 

God diskusjon og læring

Marius Dalby merker godt effekten av MedEasy-bruken når han foreleser sykepleierstudentene. 

– Vi ønsker at de skal ha sett filmer som omhandler tema for forelesningen på forhånd. Jeg foreleser om det samme, men på en annen måte, og da får vi en veldig god pedagogisk effekt totalt sett, sier Dalby. 

Når han vet at mange kommer forberedt, kan han legge opp forelesningene med relevante spørsmål og på den måten få til en god dialog i salen. 

–  Det blir i større grad fasilitert for diskusjon. Studentene utfordrer meg, og vi får oppklart misforståelser. Det er veldig bra. 

Anatomi, fysiologi og biokjemi er et komplekst emne for førsteårsstudentene i sykepleie bachelor. Nasjonal eksamen er allerede etter første semester, og det kreves ikke forkunnskaper i realfag.

– Det er en krevende utdanning. Studentene skal lære seg komplisert fysiologi på veldig kort tid, sier Dalby, som mener MedEasys videoer er til god hjelp. 

– Å lese såpass vanskelig teori i en lærebok i for eksempel en time, er jo krevende. Om du i stedet ser fire filmer som hver er på 15 minutter, får du en god oversikt over hva du skal lære. For mange er det en effektiv måte å sette seg inn i pensum på. 

Dalby trekker også frem at når noe er komplisert og vanskelig, er det fint å kunne spole tilbake og se det på nytt. 

– Jeg har stor tro på spiral-læring: Når vi gjentar og gjentar, da sitter det til slutt som varig kunnskap. 

– Morsomt og lett tilgjengelig

Kristin Nilsen Sollied er glad for at LDH kan tilby sykepleierstudentene tilgang til MedEasy det første halvannet året av studiene. 

– Da sikrer vi at alle får den samme boosten, og ikke bare de som kan betale for det selv. Nivået på videoene er av høy kvalitet, og i tillegg morsomme. En slik form for læring er motiverende, sier hun.

– Dessuten er det veldig lett tilgjengelig, så man kan se på videoene på mobilen når det passer. Vi ser at studentene våre lærer veldig mye av det, og de bruker det mye – på ulik måte, forteller Nilsen Sollied.  

Noen bruker MedEasy som et supplement i tillegg til lærebok og forelesninger, noen bruker bare MedEasy og forelesninger, og noen igjen bruker kun MedEasy. 

– Vi tror at kombinasjonen av flere læringsaktiviteter er viktig for å oppnå best læringsutbytte.

Nils Christian Tvedt Karlsen og Kristin Nilsen Sollied under live-undervisning ved LDH våren 2022

– Få flere opp på C

Også for skolens forelesere og for administrasjonen er det et positivt tilskudd. 

– Det hjelper oss å plukke ut det som er veldig eksamensrelevant. Vi får selv en god oversikt, også over studentenes bruk, så vi kan se hvor mange og hvem som er forberedt, sier Kristin Nilsen Sollied. 

Selv om skolen nå er tilbake til mer normal undervisning etter pandemien, ser de fortsatt behovet for et digitalt suppleringsverktøy i fremtiden. 

– Mange har veldig god nytte av MedEasy, noen mer enn andre. Vi tenker det er en av de læringsressursene vi forhåpentligvis vil bruke fremover, sier Marius Dalby. 

Av andre tiltak vil de trekke fram studentkveldene de arrangerer sammen med studentassistenter en kveld i uken. Her tar man for seg ukens temaer, og diskuterer i studiegrupper. Gruppene går gjennom tidligere eksamensoppgaver som har vært gitt innenfor de samme temaene.

– Det er en veldig fin måte å lære på, sier Kristin Nilsen Sollied.

LDH er en av sykepleieskolene i Norge med best resultater. Sollied og Dalby tror dette kan skyldes flere ting; som kvaliteten på studietilbudet de får ved LDH og dyktige undervisere, men også at studentene har et høyt karaktersnitt ved studieopptak. Det kan igjen være et uttrykk for studenter med gode forutsetninger for høyere utdanning.

– Vi jobber med å favne de som gjør det svakest, og prøver å få dem til å “knekke koden” med å lære det komplekse stoffet. Men vi ønsker også at de som gjør det bra skal kunne gjøre det enda bedre. Hovedfokus fremover hos oss blir å få enda flere opp på C, B og A. Da må vi ha tiltak som passer for alle, uansett livssituasjon, slik at alle presterer best mulig ut fra egne forutsetninger, sier Dalby. 

– Spennende synergier

Fagansvarlig lege i MedEasy, Nils Christian Tvedt Karlsen, er imponert over hvordan LDH legger opp undervisningen. 

– Det er utrolig inspirerende å få samarbeide med dem. LDH holder en svært høy standard på den lokale faglige undervisningen, og i tillegg strekker de seg videre og tilrettelegger for digital undervisning for sine studenter. 

Ifølge Tvedt Karlsen, har LDH-studentene optimale rammer for læring:

– Kombinasjonen av å både lære digitalt på egne premisser, og samtidig kunne vurdere, bruke og diskutere kunnskapen i møte med underviserne på skolen, vet vi har effekt, sier han. 

– Det er gøy å se i praksis hvilke spennende synergier og resultater som oppstår i skjæringspunktet mellom digital og tradisjonell undervisning. For å lykkes tror jeg man må være god på begge deler.

Sykepleie ved LDH

 • Ved Lovisenberg Diakonale Høgskole kreves generelt et høyt snitt for å komme inn på sykepleiestudiene.
 • En høy andel av skolens studenter har kjemi og biologi fra videregående. 
 • Skolen gikk fra 6. plass i 2020 til 1. plass i 2021 på nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi (AFB). 
 • I 2021 hadde LDH en strykprosent på kun 10 % på AFB-eksamenen. 
 • Gjennomsnittlig strykprosent på landsbasis var til sammenligning 25 %. 
 • Av LDHs studenter fikk hele 18,1 % karakter A på samme eksamen i 2021.
 • Det er best av alle studiestedene, og en oppgang fra de to siste årene:  
  • 2019: 9,1 % fikk A
  • 2020: 7,7 % fikk A
  • 2021: 18,1 % fikk A
 • Snittet på landsbasis var til sammenligning 5,5 %
Del denne artikkelen

Les mer: