Langvarige effekter av covid-19

Hvis du vurderer å droppe vaksine av frykt for sjeldne bivirkninger, så anbefaler vi en realitetsorientering på det høyst sannsynlige alternativet: Komplikasjoner ved ekte koronainfeksjon.

FHIs hurtigoversikt (PDF).

FHI har nylig publisert en oppsummering på langtidseffekter av covid-19. Hovedkonklusjonen er at pasienter som har vært innlagt på sykehus med covid-19 rapporterer vedvarende symptomer lenge etter infeksjon. En stor andel opplever fortsatt symptomer ved seks måneders oppfølging. Sykdomsforløp som krever innleggelse på intensivavdeling er assosiert med mer langvarige senfølger, mer funksjonelle begrensninger og økt bruk av helsetjenester.

På grunn av en overrepresentasjon av innlagte pasienter med alvorlig covid-19 i studiene, er ikke funnene representative for de med mildere symptomer. Den langsiktige effekten av covid-19 på livskvaliteten i befolkningen er fortsatt uklar.

Les mer på FHI sine nettsider.

Del denne artikkelen

Les mer:

Bilde som illustrerer interaksjon med 1 million brukere
1 million tilbakemeldinger på MedEasy

I dag feirer vi dialogen vi har hatt med hver og en som har gitt tilbakemeldinger og stilt spørsmål i slutten av videoene våre i snart 10 år. Dette har resultert i en gjennomsnittlig skår på ufattelige 96,5/100 på tvers […]

Les mer