Gratulerer til studenter og lærere ved LDH og UiS

Vi gratulerer studenter, lærere og administrasjon ved Lovisenberg og UiS Stavanger med fabelaktige resultater på nasjonal eksamen!

LDH kombinerer tradisjonell lokal undervisning med vår digitale videolærebok. UiS bruker primært vår videolærebok som studentenes første møte med pensum, og terper på kunnskapen med lokale lærere og studentassistenter i regelmessige gruppesamlinger. Samlingene kalles anatomikafeer og fungerer som en hybridvariant av flippa undervisning.
Begge deler ser ut til å fungere strålende! UiA har tidligere fått anerkjennelse for pionerarbeid på bruk av anatomikafeer som stimulerer til interaksjon, refleksjon og tidlig anvendelse av innlært kunnskap. I år igjen ser vi at begge studiesteder i Agder ligger på topp 10-lista etter nasjonal eksamen. Både LDH og UiS gir gratis tilgang til medeasy.no til sine studenter via bedriftsavtaler med oss.

Det er lærere og studenter lokalt som må ta æren for de gode resultatene i 2021. Vi som jobber i MedEasy er stolte over å få hjelpe til fra sidelinjen, og håper vi kan fortsette å bidra når læring skal gjøres morsomt samtidig som veien mellom teori og praksis skal forkortes. Når det ultimate målet er fornøyde og trygge pasienter, blir nasjonal eksamen bare en liten hump på veien som studentene passerer elegant!   

Les mer om hvor mye innsats studentene la ned på MedEasy i 2021

Relatert:
MedEasy gav svært høyt læringsutbytte sammenlignet med alle øvrige læringsressurser
MedEasy toppet lista over læringsverktøy med høyest studenttilfredshet i en studie utført ved OsloMet i 2018. Forfatterene konkluderte med at et læringsdesign for omvendt «flippa» undervisning hvor digitale ressurser kombineres med (obligatoriske) stedlige samlinger som består av forelesninger eller lærerstyrte aktiviteter med påfølgende arbeid i grupper, kan bidra til at studentene opplever et større læringsutbytte. Vi har også omtalt potensialet ved flippa digital undervisning i vår blogg tidligere.

Det er mulig å trosse lave opptakspoeng fra VGS og likevel gjøre det bra på eksamen
MedEasy var eneste eksterne læringskilde da Høyskolen i Innlandet flippa undervisningen i 2016, og viste svært gode resultater på sine bachelorstudenter i sykepleie tross lave opptakspoeng fra VGS. Det ble ikke brukt tradisjonelle lærebøker, men studentene fikk tett oppfølging lokalt av sine lærere i tillegg til den digitale undervisningen. Studiet pekte på viktige suksessingredienser som fremming av praktisk relevans, mestring, motivasjon, samarbeid og tilhørighet. Samarbeidet med Høyskolen i Innlandet er også omtalt i vår podkastepisode «suksessoppskriften» med anestesisykepleier og førstelektor Hege Jansen Skavern som også var førsteforfatter på overnevnte studie.

Del denne artikkelen

Les mer:

Studietips: Lag en studieplan!

Et av våre beste studietips er å lage en studieplan. Her får du vite hvorfor og hvordan, og skal du ta nasjonal eksamen i anatomi og fysiologi i høst har vi laget en fiks ferdig studieplan til deg.

Les mer
Tid for faglig påfyll!

Med «faglig påfyll» holder du deg oppdatert på livreddende kunnskap til vår aller laveste pris. Det er hele 50 % fast rabatt for NSF-medlemmer!

Les mer