Digital undervisning gir svært høyt læringsutbytte i teoretisk sykepleierutdanning

Dette skoleåret har i stor grad vært preget av koronapandemi med begrensninger i mulighet for stedlig oppmøte.

På jakt etter lyspunkter i desembermørke er det likevel oppløftende funn i en studie fra OsloMet publisert i tidsskriftet Sykepleien i høst. Resultatene tyder på at studentenes læringsutbytte ikke reduseres som følge av digitalisering. Videolærebok skilte seg klart ut i positiv retning sammenlignet med andre læringsressurser, og forfatterne vektlegger «omvendt undervisning» som et læringsdesign som kan gi studentene økt læringsutbytte.

I 2018 egenrapporterte studenter ved OsloMet eget læringsutbytte ved bruk av ulike læringsressurser, og resultatene fra studien ble nylig publisert i Tidsskriftet Sykepleien:

Resultatene viste at «filmer fra ekstern aktør» ble vurdert å gi svært høyt læringsutbytte sammenlignet med alle øvrige læringsressurser. Tabellen ble gjengitt i sin helhet i Sykepleien 14.10.20

Hensikten med studien var å undersøke sykepleierstudentenes egenopplevde læringsutbytte av ulike læringsressurser og aktiviteter, med hovedvekt på effekten av såkalt omvendt undervisning. Samlet sett konkluderte forfatterne med at et læringsdesign for omvendt undervisning kan bidra til at studentene opplever et større læringsutbytte. Vi i MedEasy er naturlig nok svært fornøyd med vår plassering helt i toppen av lista over opplevd læringsutbytte.

I tradisjonell auditoriumsundervisning møter en større gruppe studenter foreleser med forventning om mer eller mindre passiv innlæring av ny kunnskap. Omvendt undervisning («flipped classroom») innebærer at studentene møter faglig forberedt til samlinger hvor det legges opp til aktiv anvendelse og testing av forståelsen av allerede opparbeidet kunnskap. Dette åpner nye muligheter for veiledning og samspill mellom lærer og studenter, men metoden forutsetter bruk av læringsressurser av høy faglig og pedagogisk kvalitet forut for samlingene. Aller helst bør slike ressurser utvikles i samspill med studentene og oppdateres regelmessig i tråd med studentenes tilbakemeldinger. Når omvendt undervisning fungerer har det vist å fremme motivasjon, kompetanse og evne til kritisk tenkning. Det er mulig å «flippe» alt fra enkeltemner til hele studieløp, slik som eksempelvis medisinutdannelsen ved  UC Berkeley-UCSF Joint Medical Program.

Funnene gjort av Molin, Meyer og Medin i 2018 er nå ytterligere aktualisert av den pågående pandemien som krever at alle studiesteder tenker nytt og raskt når det gjelder digitalisering og e-læring. I MedEasy har vi opparbeidet relevante erfaringer med digital undervisning av et betydelig antall sykepleiestudenter siden oppstart i 2014. Vi inviterer nå til dialog med studiesteder som er interessert i å være med å utvikle et nytt digitalt verktøy for å «flippe» undervisningen i anatomi og fysiologi. Vi ønsker å tilgjengeliggjøre tematisk sorterte gruppeoppgaver, caser og grafikk som utfordrer studentene på praktisk og klinisk anvendelse av den teoretisk kunnskapen i anatomi og fysiologi. Lærere kan bruke dette rammeverket uavhengig av hvilken primærkilde studentene benytter i anatomi og fysiologi, og hele opplegget tilgjengeliggjøres til lærere via vanlig nettleser.

Er du lærer og vil flippe undervisningen i anatomi og fysiologi?
Studiesteder som ønsker dialog kan kontakte med oss her:
Kontakt oss

Del denne artikkelen

Les mer: