Flervalgsoppgaver og digital hjemmeeksamen

Vi har nå mottatt informasjon fra NOKUT vedrørende nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi.

Eksamen i år vil forekomme i to ulike former avhengig av hvor du studerer. For de av dere som skal ha digital hjemmeeksamen, så vet vi nå at denne vil bestå av flervalgsoppgaver i ulike varianter.

Derfor ønsker vi å minne om at MedEasy har et bredt utvalg av flervalgsoppgaver i alle emner, som terper spesifikt på læringsmålene i læringsubyttebeskrivelsen! I tiden frem mot eksamen vil vi også kontinuerlig legge ut flere oppgaver innen hvert emne.

Vi har fra tidligere år sett at studenter som gjør mange flervalgsoppgaver statistisk sett gjør det bedre på eksamen. Uavhengig om din eksamen blir digital hjemmeeksamen eller ordinær skoleeksamen, anbefaler vi sterkt å gjøre så mange av våre flervalgsoppgaver som mulig frem mot eksamen!

Hardt arbeid lønner seg! Det er litt hodepine i starten, men etter ca 500 flervalgsoppgaver går nerderaketten til himmels!
Del denne artikkelen

Les mer: