Akutt pediatri
Vurdering av akutt syke barn: Introduksjon
Vurdering av akutt syke barn: Introduksjon
 • Barn er ikke små voksne
 • Eksempel: hjertestans hos barn
 • Anamnese - Klinisk undersøkelse – Vurdering/prioritering
 • Vurdering av akutt sykt barn på sykehus
 • Traumeteam
 • Closed loop-kommunikasjon
17 min
Vurdering av akutt syke barn: ABCDE
Vurdering av akutt syke barn: ABCDE
21 min

Vurdering av akutt syke barn: Introduksjon

I denne videoen lærer du om noen viktige forskjeller på barn og voksne som vi må være bevisst på i akuttsituasjoner.
 Du lærer også hvordan ulike spesialister jobber sammen i team for å gjøre strukturert mottak av kritisk syke eller skadde barn i et akuttmottak.

Sist oppdatert 26.2.2021

Referer til denne forelesningen   

Hurtigtaster:
 • Mellomrom
  Play/pause
 • Hopp tilbake
 • Hopp frem
 • 1
  1x fart
 • 2
  1.25x fart
 • 3
  1.5x fart
 • 4
  2x fart
 • F
  Fullskjerm