Bevegelsesforstyrrelser
Bevegelsesforstyrrelser – Introduksjon
Bevegelsesforstyrrelser – Introduksjon
9 min
Parkinsons sykdom
Parkinsons sykdom
15 min
Huntingtons sykdom
Huntingtons sykdom
16 min
Epilepsi
Introduksjon til epilepsi
Introduksjon til epilepsi
10 min
Utredning av førstegangskramper
Utredning av førstegangskramper
10 min
Epilepsianfall
Epilepsianfall
13 min
Håndtering av epilepsi
Håndtering av epilepsi
11 min
Hjerneslag
Hjerneslag – Oversikt
Hjerneslag – Oversikt
12 min
Hjerneslag – Forstå
Hjerneslag – Forstå
18 min
Hjerneslag – Symptomer
Hjerneslag – Symptomer
18 min
Hjerneslag – Utredning og behandling
Hjerneslag – Utredning og behandling
 • Repetisjon
 • Akutt undersøkelse og behandling
 • Behandling – hjerneinfarkt
 • Behandling – hjerneblødning
 • Forebyggende behandling
 • Opptrening etter hjerneslag
 • Oppsummering
 • Eksamensoppgave
21 min
Subaraknoidalblødning
Subaraknoidalblødning
Hodepine
Hodepine
Hodepine
26 min
Hodeskade
1. GCS
1. GCS
15 min
2. Traumatisk hodeskade
2. Traumatisk hodeskade
28 min
3. Nevrologisk undersøkelse ved traumatiske hodeskader
3. Nevrologisk undersøkelse ved traumatiske hodeskader
5 min
4. Bildediagnostikk ved traumatisk hodeskade
4. Bildediagnostikk ved traumatisk hodeskade
3 min
5. Repetisjon av relevant hjerneanatomi
5. Repetisjon av relevant hjerneanatomi
4 min
6. Traumatiske intrakranielle hodeskader
6. Traumatiske intrakranielle hodeskader
19 min
7. Introduksjon og årsaker til økt intrakranielt trykk
7. Introduksjon og årsaker til økt intrakranielt trykk
11 min
8. Behandling av økt intrakranielt trykk
8. Behandling av økt intrakranielt trykk
9 min
9. Hjernerystelse
9. Hjernerystelse
14 min
10. Skriftlig pasientinformasjon ved hjernerystelse
10. Skriftlig pasientinformasjon ved hjernerystelse
5 min
Multippel sklerose (MS)
Gjenkjenne og forstå multippel sklerose
Gjenkjenne og forstå multippel sklerose
11 min
Undersøke pasienter med multippel sklerose
Undersøke pasienter med multippel sklerose
15 min
Behandling og prognose ved multippel sklerose
Behandling og prognose ved multippel sklerose
8 min
Perifere nevropatier
Polynevropati
Polynevropati
24 min
Ryggsmerter
Ryggsmerter
Ryggsmerter
27 min

Hjerneslag – Utredning og behandling

I denne siste videoen om hjerneslag lærer du om hvordan pasienter med hjerneslag utredes og behandles i akuttmottaket. Du vil også forstå hvorfor «Time is brain» har blitt et mantra i behandlingen av pasienter med hjerneslag.

Sist oppdatert 6.2.2023

Referer til denne forelesningen   

Hurtigtaster:
 • Mellomrom
  Play/pause
 • Hopp tilbake
 • Hopp frem
 • 1
  1x fart
 • 2
  1.25x fart
 • 3
  1.5x fart
 • 4
  2x fart
 • F
  Fullskjerm