Akutt gastro
Akutt abdomen
Akutt abdomen
41 min
Akutt appendisitt
Akutt appendisitt
29 min
Akutt pankreatitt
Akutt pankreatitt
20 min
Gastrointestinale blødninger
Gastrointestinale blødninger
25 min
Ileus
Ileus
36 min
Ulcus (magesår)
Ulcus (magesår)
 • Case
 • Definisjon og forekomst
 • Repetisjon anatomi og fysiologi
 • Patofysiologi
 • Risikofaktorer
 • Symptomer
 • Funn
 • Supplerende undersøkelse
 • Diagnose
 • Komplikasjoner
 • Behandling
 • Eksamensoppgave
17 min
Andre
Gastroøsofageal reflukssykdom
Gastroøsofageal reflukssykdom
12 min
Kronisk obstipasjon hos voksne
Kronisk obstipasjon hos voksne
29 min
Leversykdom
Ikterus
Ikterus
36 min
Levercirrhose
Levercirrhose
25 min
Nerdeforelesning: Leverstigmata
Nerdeforelesning: Leverstigmata
8 min
Tarmsykdommer
Introduksjon til tarmsykdommer
Introduksjon til tarmsykdommer
5 min
Inflammatoriske tarmsykdommer (IBD)
Inflammatoriske tarmsykdommer (IBD)
21 min
Irritabel tarmsyndrom (IBS)
Irritabel tarmsyndrom (IBS)
11 min
Kort tarm-syndrom
Kort tarm-syndrom
17 min

Ulcus (magesår)

Magesår er sår i magesekken (ventrikkelen) eller første del av tynntarmen, tolvfingertarmen (duodenum). Sykdommen er vanlig og ca. 4 % av den norske befolkningen har magesår, men for mange er det uten symptomer.

I helsevesenet brukes det latinske ordet ulcus i stedet for magesår. Ulcus ventriculi er sår i magesekken (ventrikkelen), og ulcus duodeni er sår i tolvfingertarmen (duodenum).

Hos friske personer vil det i magesekken og tolvfingertarmen være en balanse mellom beskyttende og skadelige faktorer, slik at slimhinnen klarer å holder seg frisk og hel. 
Ved ulcus forstyrres denne balansen, og slimhinnene klarer ikke lengre å beskyttes seg mot de skadelig faktorene som magesyre og pepsin. Dette gjøre at slimhinnen skades og det dannes sår, ulcus.

Det er hovedsakelig to årsaker til forstyrrelsen i slimhinnebalansen: Den ene er bruk av medisiner som tilhører medisingruppen NSAIDs. Vanlige eksempler her er diklofenak (Voltaren) og ibuprofen (Ibux). Den andre årsaken er infeksjon med bakterien Helicobacter pylori. 
De fleste pasienter med magesår er asymptomatiske, de har altså ingen symptomer. De som får symptomer fra magesåret opplever smerter eller ubehag øverst i magen, det vi kaller dyspepsi. I tillegg kan pasienten oppleve kvalme og oppkast.

For å stille diagnosen gjøres en kameraundersøkelse av magesekk og tolvfingertarmen, en slik undersøkelse kaller vi gastroskopi. Med gastroskopi kan vi se magesåret og ta prøver fra slimhinnen for å se etter infeksjon med bakterien H.pylori.

Behandlingen går ut på å gjenopprette balansen i slimhinnen. Her er det tre ting som er viktig:

1. Behandle en eventuell H. pylori-infeksjon
2. Slutte med medisiner som hører til gruppen NSAIDs 
3. Gi syredempende medisin

Definisjon

 • Sår i magesekk eller første del av tynntarm (duodenum)

 • Navngis etter anatomisk plassering

  • Ulcus Ventriculi - sår i magesekk

  • Ulcus Duodeni - sår i duodenum

Forekomst

 • Ca 4 % av befolkningen

  • Fallende forekomst

Symptomer

 • Dyspepsi

  • Smerter, ubehag eller brenning i øvre del av magen

  • Bedres eller forverres ved matinntak

  • Ofte nattlige plager

 • Kvalme eller oppkast

 • Slapphet

Funn

 • Blod i avføring

  • Positiv Hemofec-prøve

Diagnostikk

 • Tegn til blodtap på blodprøver

  • Lav hemoglobin

 •  Endoskopi

  • Gastroskopi

 • Test for Helicobacter pylori

  • Biopsi av mageslimhinnen

  • Antigentest av avføring

  • Urea pustetest

Behandling

 • Egenbehandling

  • Røykestopp

  • Stopp bruk av NSAID

 • Medikamentell

  • Syredempende medisiner

  • Behandle infeksjon med Helicobacter pylori

Supplerende illustrasjoner

Ulcus som oppstår i magesekken kalles for ulcus ventriculi, mens ulcus som oppstår i duodenum kalles for ulcus duodeni
Ulcus som oppstår i magesekken kalles for ulcus ventriculi, mens ulcus som oppstår i duodenum kalles for ulcus duodeni

Sist oppdatert 26.4.2023

Referer til denne forelesningen