Bevegelsesforstyrrelser
Bevegelsesforstyrrelser – Introduksjon
Bevegelsesforstyrrelser – Introduksjon
9 min
Parkinsons sykdom
Parkinsons sykdom
15 min
Huntingtons sykdom
Huntingtons sykdom
16 min
Epilepsi
Introduksjon til epilepsi
Introduksjon til epilepsi
10 min
Utredning av førstegangskramper
Utredning av førstegangskramper
10 min
Epilepsianfall
Epilepsianfall
13 min
Håndtering av epilepsi
Håndtering av epilepsi
11 min
Hjerneslag
Hjerneslag – Oversikt
Hjerneslag – Oversikt
12 min
Hjerneslag – Forstå
Hjerneslag – Forstå
18 min
Hjerneslag – Symptomer
Hjerneslag – Symptomer
18 min
Hjerneslag – Utredning og behandling
Hjerneslag – Utredning og behandling
21 min
Subaraknoidalblødning
Subaraknoidalblødning
Hodepine
Hodepine
Hodepine
26 min
Hodeskade
1. GCS
1. GCS
15 min
2. Traumatisk hodeskade
2. Traumatisk hodeskade
28 min
3. Nevrologisk undersøkelse ved traumatiske hodeskader
3. Nevrologisk undersøkelse ved traumatiske hodeskader
5 min
4. Bildediagnostikk ved traumatisk hodeskade
4. Bildediagnostikk ved traumatisk hodeskade
3 min
5. Repetisjon av relevant hjerneanatomi
5. Repetisjon av relevant hjerneanatomi
4 min
6. Traumatiske intrakranielle hodeskader
6. Traumatiske intrakranielle hodeskader
19 min
7. Introduksjon og årsaker til økt intrakranielt trykk
7. Introduksjon og årsaker til økt intrakranielt trykk
11 min
8. Behandling av økt intrakranielt trykk
8. Behandling av økt intrakranielt trykk
9 min
9. Hjernerystelse
9. Hjernerystelse
14 min
10. Skriftlig pasientinformasjon ved hjernerystelse
10. Skriftlig pasientinformasjon ved hjernerystelse
5 min
Multippel sklerose (MS)
Gjenkjenne og forstå multippel sklerose
Gjenkjenne og forstå multippel sklerose
11 min
Undersøke pasienter med multippel sklerose
Undersøke pasienter med multippel sklerose
15 min
Behandling og prognose ved multippel sklerose
Behandling og prognose ved multippel sklerose
8 min
Perifere nevropatier
Polynevropati
Polynevropati
 • Case
 • Definisjon og forekomst
 • Repetisjon
 • Ulike typer perifere nevropatier
 • Patofysiologi ved polynevropati
 • Årsaker til polynevropati
 • Symptomer og funn
 • Supplerende undersøkelser
 • Diagnostikk
 • Behanding
 • Eksamensoppgave
24 min
Ryggsmerter
Ryggsmerter
Ryggsmerter
27 min

Polynevropati

Polynevropati er en samlebetegnelse på forskjellige sykdommer som rammer de perifere nervene i kroppen. Skadene på de perifere nervene er det som gir symptomene pasienten opplever. Tilstanden er relativt vanlig og rammer ca. 1 % av befolkningen.

Det finnes en rekke forskjellige årsaker til polynevropati, hvor diabetes og alkoholoverforbruk er blant de vanligste årsakene. Sykdommen skyldes skade på akson og myelin i de perifere nervene i kroppen. Det er de lengste nervecellene som er mest utsatt for skade, derfor er føtter og hender oftest rammet. 

Hovedsymptomene ved polynevropati er nedsatt hudfølelse, nevropatiske smerter og parestesier og hudfornemmelser som brenning og stikking som ikke skyldes ytre påvirkning på huden. 

Diagnosen stilles på bakgrunn av sykehistorie, funn og elektronevrografi (ENG). Det er i tillegg viktig å finne årsaken til polynevropatien, derfor utreder vi pasientene for bakenforliggende sykdommer som diabetes, alkoholoverforbruk, vitaminmangel og lavt stoffskifte. 

Behandlingen er tredelt. Det ene er å stoppe utviklingen av polynevropatien. Det gjør vi ved å behandle den utløsende årsaken, for eksempel behandle blodglukose ved diabetes. Det andre vi gjør er å behandle symptomer. Har pasienten for eksempel parestesier eller smerter som er plagsomme, kan vi behandle dette. Til slutt må vi forebygge komplikasjoner som kan oppstå ved polynevropati, som fall og utvikling av fotsår.

Definisjon

 • Samlebetegnelse på forskjellige sykdommer som skader perifere nerver.

 • Skadene på de perifere nervene forklarer symptomene 

Forekomst

 • Vanlig

  • Rammer 1 % av befolkningen

  • Rundt 50 % av pasienter med diabetes utvikler polynevropati

Symptomer

 • Sensoriske symptomer i hender og føtter

  • Parestesier

  • Nummenhet

  • Nevropatiske smerter

 • Nedsatt balanse

 • Autonome symptomer

  • Blodtrykksfall ved stillingsendring

  • Ereksjonssvikt

  • Endret tarmbevegelse

Funn

 • Nedsatt hudfølelse (sensibilitet)

 • Muskelsvinn og muskelsvakhet

Diagnostikk

 • Diagnose stilles på bakgrunn av:

  • Symptomer og funn

  • Nevrografi

 • Finne årsak til polynevropati

Behandling

 • Behandle årsak til polynevropati 
 • Behandle symptomer
  • Parestesier og nevropatiske smerter
  • Autonome symptomer 
 • Forhindre komplikasjoner
  • Forebygge fall
  • Forebygge sårdannelse


Supplerende illustrasjoner

Vanligste områder som rammes ved polynevropati
Vanligste områder som rammes ved polynevropati

Sist oppdatert 14.3.2023

Referer til denne forelesningen