Akutt abdomen
Akutt abdomen
29 min
Ikterus
Ikterus
36 min
Skip back 30sSkip back 15sSkip back 5s
Slower speedSlow speedNormal speed1.25x speed1.5x speed2x speed

Forelesningen ble sist oppdatert 1/29/2019

Referer til denne forelesningen