Akutt abdomen
Akutt abdomen
29 min
Ikterus
Ikterus
36 min
Obstipasjon
Obstipasjon
33 min
Skip back 30sSkip back 15sSkip back 5s
Slower speedSlow speedNormal speed1.25x speed1.5x speed2x speed

Forelesningen ble sist oppdatert 1/29/2019

Referer til denne forelesningen