Bevegelsesforstyrrelser
Bevegelsesforstyrrelser – Introduksjon
Bevegelsesforstyrrelser – Introduksjon
9 min
Parkinsons sykdom
Parkinsons sykdom
15 min
Huntingtons sykdom
Huntingtons sykdom
16 min
Epilepsi
Introduksjon til epilepsi
Introduksjon til epilepsi
10 min
Utredning av førstegangskramper
Utredning av førstegangskramper
10 min
Epilepsianfall
Epilepsianfall
13 min
Håndtering av epilepsi
Håndtering av epilepsi
11 min
Hjerneslag
Hjerneslag – Oversikt
Hjerneslag – Oversikt
12 min
Hjerneslag – Forstå
Hjerneslag – Forstå
18 min
Hjerneslag – Symptomer
Hjerneslag – Symptomer
18 min
Hjerneslag – Utredning og behandling
Hjerneslag – Utredning og behandling
21 min
Subaraknoidalblødning
Subaraknoidalblødning
Hodepine
Hodepine
Hodepine
 • Case
 • Definisjon og forekomst
 • Repetisjon - anatomi og fysiologi
 • Forstå hodepine
 • Primær hodepine
 • Sekundær hodepine
 • Symptomer og funn
 • Supplerende undersøkelser
 • Diagnose
 • Behandling av primær hodepine
 • Behandling av sekundær hodepine
 • Eksamensoppgave
26 min
Hodeskade
1. GCS
1. GCS
15 min
2. Traumatisk hodeskade
2. Traumatisk hodeskade
28 min
3. Nevrologisk undersøkelse ved traumatiske hodeskader
3. Nevrologisk undersøkelse ved traumatiske hodeskader
5 min
4. Bildediagnostikk ved traumatisk hodeskade
4. Bildediagnostikk ved traumatisk hodeskade
3 min
5. Repetisjon av relevant hjerneanatomi
5. Repetisjon av relevant hjerneanatomi
4 min
6. Traumatiske intrakranielle hodeskader
6. Traumatiske intrakranielle hodeskader
19 min
7. Introduksjon og årsaker til økt intrakranielt trykk
7. Introduksjon og årsaker til økt intrakranielt trykk
11 min
8. Behandling av økt intrakranielt trykk
8. Behandling av økt intrakranielt trykk
9 min
9. Hjernerystelse
9. Hjernerystelse
14 min
10. Skriftlig pasientinformasjon ved hjernerystelse
10. Skriftlig pasientinformasjon ved hjernerystelse
5 min
Multippel sklerose (MS)
Gjenkjenne og forstå multippel sklerose
Gjenkjenne og forstå multippel sklerose
11 min
Undersøke pasienter med multippel sklerose
Undersøke pasienter med multippel sklerose
15 min
Behandling og prognose ved multippel sklerose
Behandling og prognose ved multippel sklerose
8 min
Perifere nevropatier
Polynevropati
Polynevropati
24 min
Ryggsmerter
Ryggsmerter
Ryggsmerter
27 min

Hodepine

Hodepine er et svært vanlig symptom som de fleste av oss har hatt. Det som er spesielt med hodepine er at det både kan være et symptom på en annen sykdom, for eksempel bihulebetennelse, eller det kan være en sykdom i seg selv, som spenningshodepine eller migrene.

Hodepine er en av de vanligste plagene vi har i Norge. 37 % av befolkningen oppgir at de plages med hodepine, og 20 % har vært borte fra jobb grunnet hodepine de siste 3 månedene. 

Hodepine er rett og slett smerte i hodet. Smerten kan komme fra mange forskjellige strukturer i hodet, som bihuler, blodårer, nerver, muskler og hjernehinner. Vi deler hodepine i to grupper: primær og sekundær hodepine.

Primær hodepine er når hodepinen er en sykdom i seg selv. Migrene, spenningshodepine og klasehodepine er de tre vanligste primære hodepinene vi har. Sekundær hodepine er når hodepinen er et tegn på en annen bakenforliggende sykdom. For eksempel kan bihulebetennelse eller hjernehinneblødning gi hodepine, i tillegg til andre symptomer. 

Denne inndelingen bruker vi også når vi undersøker og diagnostiserer pasienter med hodepine. Vi prøver å finne ut om pasienten har en primær hodepine eller en sekundær hodepine. 

Å skille primær fra sekundær hodepine får vi nesten alltid til ved hjelp av sykehistorie og undersøkelse av pasienten, hvor vi er spesielt oppmerksomme på såkalte røde flagg. Røde flagg er faresignaler som kan tyde på alvorlig bakenforliggende sykdom som hjernesvulst og hjernehinneblødning. Pasienter med røde flagg må undersøkes og utredes videre for å utelukke alvorlig sykdom som årsak til hodepinen. 

Er det en primær hodepine er det ikke en farlig sykdom som gir plagene. Pasienten kan likevel ha mye plager, og det er viktig å tilby god informasjon og behandling for å gi god livskvalitet.

Mistenker vi en sekundær hodepine må vi undersøke videre for å finne den bakenforliggende sykdommen og behandle sykdommen som vi finner.  

Definisjon

 • Smerte i hodet
  • Smerten kan stamme fra mange forskjellige strukturer
 • Deles i to grupper  
  • Primær hodepine hvor hodepinen er en sykdom
  • Sekundær hodepine hvor hodepinen er et symptom på en annen sykdom

Forekomst

 • 37 % i Norge plages med hodepine
 • Ca. 2 % har hodepine mer enn femten dager per måned

Symptomer

 • Smerter i hodet
 • Tilleggssymptomer varierer etter årsaken til hodepinen

Funn

 • Funn varierer etter årsaken til hodepinen

Diagnostikk

 • Målet er å skille mellom primær og sekundær hodepine
  • Symptomer og funn
  • Varselssymptomer (Røde flagg)
 • Videre utredning ved mistanke om sekundær hodepine

Behandling

 • Behandling etter årsaken til hodepinen


Supplerende illustrasjoner

Vanligste former for primær hodepine
Vanligste former for primær hodepine
Inndeling av sekundær hodepine
Inndeling av sekundær hodepine

Sist oppdatert 13.3.2023

Referer til denne forelesningen