Akutt gastro
Akutt abdomen
Akutt abdomen
41 min
Akutt appendisitt
Akutt appendisitt
29 min
Akutt pankreatitt
Akutt pankreatitt
20 min
Gastrointestinale blødninger
Gastrointestinale blødninger
25 min
Ileus
Ileus
36 min
Ulcus (magesår)
Ulcus (magesår)
17 min
Andre
Gastroøsofageal reflukssykdom
Gastroøsofageal reflukssykdom
 • Case
 • Definisjon av GØRS
 • Repetisjon anatomi og fysiologi
 • Patofysiologi
 • Risikofaktorer
 • Symptomer og funn
 • Supplerende undersøkelser
 • Diagnose
 • Behandling
 • Eksamensoppgaver
12 min
Kronisk obstipasjon hos voksne
Kronisk obstipasjon hos voksne
29 min
Leversykdom
Ikterus
Ikterus
36 min
Levercirrhose
Levercirrhose
25 min
Nerdeforelesning: Leverstigmata
Nerdeforelesning: Leverstigmata
8 min
Tarmsykdommer
Introduksjon til tarmsykdommer
Introduksjon til tarmsykdommer
5 min
Inflammatoriske tarmsykdommer (IBD)
Inflammatoriske tarmsykdommer (IBD)
21 min
Irritabel tarmsyndrom (IBS)
Irritabel tarmsyndrom (IBS)
11 min
Kort tarm-syndrom
Kort tarm-syndrom
17 min

Gastroøsofageal reflukssykdom

Gastroøsofageal reflukssykdom er en vanlig tilstand som rammer 10–20 % av voksne personer i Norge. Sykdommen skyldes tilbakestrøm av surt mageinnhold opp i spiserøret, og dette gir symptomer som halsbrann og sure oppstøt, i tillegg kan det gi skade på slimhinner i spiserøret.

Sykdommen oppstår fordi lukkemuskelen mellom magesekken og spiserøret ikke fungerer godt nok. Det gjør at surt mageinnhold i perioder kan strømme tilbake til spiserøret og medføre etseskader i nedre del av spiserøret. Det er flere risikofaktorer som øker sannsynligheten for å utvikle gastroøsofageal reflukssykdom, og de viktigste er mellomgulvsbrokk, arv, røyk og kosthold.

Pasientene plages med to hovedsymptomer: brystbrann, eller halsbrann som mange også kaller det, og sure oppstøt. Diagnosen stilles vanligvis ut fra klassiske symptomer, og vi både bekrefter diagnose og behandler pasienten med syredempende medisiner. Er det tvil om diagnose vil man gjøre kameraundersøkelse av spiserøret (endoskopi) for å se etter tegn til skade på slimhinnen i spiserøret.

Behandlingen består av livsstilsendringer som røykestopp og tilpassing av kosthold, i tillegg til syredempende medisiner. I helt spesielle tilfeller hvor dette ikke hjelper på plagene kan det være aktuelt med kirurgisk behandling.

Definisjon

 • Tilbakestrøm av surt mageinnhold fra magesekk til spiserør

 • Medfører skade på slimhinner i spiserøret eller plagsomme symptomer

Forekomst

 • Rammer 10–20 % av voksne

 • 33 % opplever symptomer på halsbrann av og til uten at det defineres som sykdom

Symptomer

 • Brystbrann (halsbrann)

 • Sure oppstøt

  • Gir bitter og sur smak i munnen

 • Svelgvansker

 • Symptomer fra luftveier

Funn

 • Ingen funn ved vanlig klinisk undersøkelse

Diagnostikk

 • Stilles vanligvis ut fra symptomer

 • Forsøksbehandling med syredempende medisin brukes ofte for å bekrefte diagnosen

 • Ved uvanlige symptomer eller manglende effekt 
av behandling kreves videre utredning

Behandling

 • Livsstilsendringer
  • Redusert alkoholinntak
  • Tilpasning av kosthold
  • Røykeslutt
  • Vekttap
  • Sove med hevet hodeende
 • Medikamentell behandling
  • Syredempende medisiner
 • Kirurgisk behandling aktuelt i alvorlige tilfeller


Supplerende illustrasjoner

I enkelte tilfeller er det nødvendig med kameraundersøkelse av spiserøret for å stille diagnose
I enkelte tilfeller er det nødvendig med kameraundersøkelse av spiserøret for å stille diagnose
Behandlingen av GØRS er som en trapp hvor første trinn er livsstilsendringer, andre trinn er medikamentell behandling og siste trinn, som kun er aktuelt ved alvorlige tilfeller, er kirurgisk behandling
Behandlingen av GØRS er som en trapp hvor første trinn er livsstilsendringer, andre trinn er medikamentell behandling og siste trinn, som kun er aktuelt ved alvorlige tilfeller, er kirurgisk behandling
Hovedsymptomet ved GØRS er brystbrann, en brennende smerte i øvre del av brystet
Hovedsymptomet ved GØRS er brystbrann, en brennende smerte i øvre del av brystet

Sist oppdatert 27.4.2023

Referer til denne forelesningen