Venøs tromboembolisme
Introduksjon til venøs tromboembolisme
Introduksjon til venøs tromboembolisme
17 min
Hvordan oppstår en trombe
Hvordan oppstår en trombe
11 min
Dyp venetrombose
Dyp venetrombose
 • Case: Dia Dimer
 • Definisjon og forekomst
 • Patofysiologi og risikofaktorer
 • Symptomer og funn
 • Supplerende undersøkelser
 • Diagnose
 • Akutt behandling
 • Forebyggede behandling
 • Komplikasjoner og prognose
 • Eksamensoppgave
22 min
Lungeembolisme
Lungeembolisme
21 min
Overfladisk venetrombose
Overfladisk venetrombose

Dyp venetrombose

I denne tredje videoen om venøs tromboembolisme skal du lære om dyp venetrombose (DVT). DVT er en av de vanligste komplikasjonene på sykehus, og skyldes en trombe (blodpropp) i en dyp vene.

Sist oppdatert 10.9.2023

Referer til denne forelesningen   

Hurtigtaster:
 • Mellomrom
  Play/pause
 • Hopp tilbake
 • Hopp frem
 • 1
  1x fart
 • 2
  1.25x fart
 • 3
  1.5x fart
 • 4
  2x fart
 • F
  Fullskjerm