De vanligste krefttypene
Brystkreft
Brystkreft
14 min
Introduksjon
Introduksjon til onkologi
Introduksjon til onkologi
16 min
Patologi og patofysiologi
Patologi og patofysiologi
36 min
Diagnostikk og behandling
Diagnostikk og behandling
25 min
Prostatakreft - cancer prostata
Prostatakreft - cancer prostata
23 min
Lungekreft
Lungekreft
20 min
Tarmkreft - cancer coli / cancer recti
Tarmkreft - cancer coli / cancer recti
23 min
Malignt melanom (føflekkreft)
Malignt melanom (føflekkreft)
18 min
Skip back 30sSkip back 15sSkip back 5s
Slower speedSlow speedNormal speed1.25x speed1.5x speed2x speed

Forelesningen ble sist oppdatert 5/19/2019

Referer til denne forelesningen