Akutt gastro
Akutt abdomen
Akutt abdomen
41 min
Akutt appendisitt
Akutt appendisitt
29 min
Akutt pankreatitt
Akutt pankreatitt
 • Case
 • Definisjon
 • Repetisjon anatomi og fysiologi
 • Patofysiologi
 • Risikofaktorer
 • Symptomer og funn
 • Supplerende undersøkelser
 • Diagnose
 • Komplikasjoner
 • Behandling
 • Eksamensoppgave
20 min
Gastrointestinale blødninger
Gastrointestinale blødninger
25 min
Ileus
Ileus
36 min
Ulcus (magesår)
Ulcus (magesår)
17 min
Andre
Gastroøsofageal reflukssykdom
Gastroøsofageal reflukssykdom
12 min
Kronisk obstipasjon hos voksne
Kronisk obstipasjon hos voksne
29 min
Leversykdom
Ikterus
Ikterus
36 min
Levercirrhose
Levercirrhose
25 min
Nerdeforelesning: Leverstigmata
Nerdeforelesning: Leverstigmata
8 min
Tarmsykdommer
Introduksjon til tarmsykdommer
Introduksjon til tarmsykdommer
5 min
Inflammatoriske tarmsykdommer (IBD)
Inflammatoriske tarmsykdommer (IBD)
21 min
Irritabel tarmsyndrom (IBS)
Irritabel tarmsyndrom (IBS)
11 min
Kort tarm-syndrom
Kort tarm-syndrom
17 min

Akutt pankreatitt

Akutt pankreatitt er en betennelse i bukspyttkjertelen, pancreas. Tilstanden er relativt sjelden, men til gjengjeld er den alvorlig, med en dødelighet på opp mot 5 %.

Sykdommen oppstår når fordøyelsesenzymer feilaktig aktiveres i pancreas og begynner å bryte ned celler i pancreas. Tilstanden kan utløses av gallestein som setter seg fast i nederste del av gallegangen, overforbruk av alkohol, pancreaskreft og enkelte medikamenter.

Sykdommen karakteriseres av sterke smerter i øvre del av magen, epigastriet. Smertene er vanligvis konstante med utstråling mot rygg, og pasienten har tilleggsplager som kvalme og oppkast. For å bekrefte diagnosen tar vi blodprøver og ser etter høye nivåer av fordøyelsesenzymene amylase og lipase. Dette tyder på skade av pancreas. 
I tillegg er det vanlig å gjøre bildeundersøkelse av pancreas. Vanligvis starter man med ultralydundersøkelse av pancreas og galleveier, men ut fra situasjonen kan det også være aktuelt med MR eller CT av abdomen.

Behandlingen består av væsketilskudd og ernæring, samt symptomatisk behandling av plager som smertestillende og kvalmestillende. I tillegg må vi behandle eventuelle utløsende årsaker som gallestein i gallegangen.

Av akutte komplikasjoner er vi spesielt redd for sirkulasjonssvikt og multiorgansvikt. Litt senere i forløpet er vi oppmerksom på bakteriell infeksjon og utvikling av sepsis. Omtrent 10 % av pasientene som gjennomgår akutt pankreatitt vil få varige skader på pancreas som gjør at den ikke fungerer optimalt. Pasienten vil da kunne oppleve langvarige smerter, ha problemer med fordøyelsen og utvikle diabetes. Dette kaller vi kronisk pankreatitt.

Definisjon

 • Akutt betennelse i bukspyttkjertelen (pancreas)

Forekomst

 • Relativt sjeldent

  • I Norge opp mot 2500 personer i året

 • Høy dødelighet

  • Opp mot 5 % av pasienter med akutt pankreatitt dør

  • Hos pasienter med alvorlig sykdom er dødeligheten opp mot 20 %

Symptomer

 • Smerter i øvre del av magen

 • Kvalme og oppkast

 • Nedsatt apetitt

Funn

 • Smerter ved trykk på øvre del av magen

 • Ofte høy NEWS-skår

  • Påvirket sirkulasjon med høy puls og lavt blodtrykk

  • Påvirket respirasjon med rask respirasjonsfrekvens og lav oksygenmetning

Diagnostikk

 • Klassiske symptomer

 • Blodprøver

  • Tegn til skade på pancreas 
med forhøyet amylase og lipase

 • Bildediagnostikk

  • Forstørret og inflammert pancreas på ultralyd, CT eller MR av mage

Behandling

 • Væsketilskudd

 • Behandle utløsende årsak

 • Symptomatisk behandling

  • Smertestillende

  • Kvalmestillende

 • Sikre ernæring

Supplerende illustrasjoner

Sist oppdatert 24.4.2023

Referer til denne forelesningen