Thyreoidea
Thyreoidea - repetisjon av anatomi og fysiologi
Thyreoidea - repetisjon av anatomi og fysiologi
31 min
Hypotyreose
Hypotyreose
20 min
Hypertyreose
Hypertyreose
24 min
Kreft i thyreoidea
Kreft i thyreoidea
11 min
Diabetes mellitus
Introduksjon til diabetes
Introduksjon til diabetes
23 min
Diabetes type 1
Diabetes type 1
35 min
Diabetes type 2
Diabetes type 2
29 min
Akutte komplikasjoner
Akutte komplikasjoner
25 min
Senkomplikasjoner
Senkomplikasjoner
18 min
Svangerskapsdiabetes
Svangerskapsdiabetes

Svangerskapsdiabetes

Svangerskapsdiabetes er en tilstand hvor mor har økt blodglukose under svangerskapet. Det er en vanlig tilstand som er viktig å diagnostisere, fordi tilstanden gir økt fare for svangerskapsforgiftning og fødselskomplikasjoner for barnet.

Svangerskapsdiabetes er en egen undertype av diabetes mellitus som utvikler seg gradvis i løpet av svangerskapet og forsvinner kort tid etter fødsel. Diagnosen stilles dersom den gravide har glukoseverdier (fastende eller to timer etter inntak av glukose) som er over det normale, men samtidig ikke så høyt at kriteriene for vanlig diabetes er oppfylt. Tilstanden har mange likhetstrekk med diabetes type 2 og kan sees på som en forløper til type 2-diabetes.

Definisjon

 • Høy blodglukose under svangerskap

 • Diagnosekriterier for svangerskapsdiabetes:

  • Fastende blodglukose mellom 5,3–6,9 mmol/L

  • Og/eller blodglukose to timer etter inntak av glukose mellom 9,0–11,0 mmol/L

Forekomst

 • Vanlig

  • Oppstår i 5–10 % av svangerskap 

Symptomer

 • Vanligvis ingen symptomer

 • Uoppdaget svangerskapsdiabetes kan gi:

  • Tørste 

  • Hyppig vannlating

Funn

 • Ingen funn

Diagnostikk

 • Glukosebelastningstest

  • Gjøres mellom svangerskapsuke 24 og 28 

Behandling

 • Kostholdsendring

 • Fysisk aktivitet

 • Medikamentell med antidiabetika

  • Metformin er førstevalg

Supplerende illustrasjoner

Behandling av svangerskapsdiabetes består av tre tiltak: kostholdsendringer, fysisk aktivitet og diabetesmedisin, hvor metformin er førstevalget.
Behandling av svangerskapsdiabetes består av tre tiltak: kostholdsendringer, fysisk aktivitet og diabetesmedisin, hvor metformin er førstevalget.
Ved glukosebelastningstest tas først en fastende blodglukose. Deretter drikker den gravide en glukoserik væske, og blodglukosen måles igjen etter to timer.
Ved glukosebelastningstest tas først en fastende blodglukose. Deretter drikker den gravide en glukoserik væske, og blodglukosen måles igjen etter to timer.

Sist oppdatert 28.12.2023

  Referer til denne artikkelen