Bevegelsesforstyrrelser
Bevegelsesforstyrrelser – Introduksjon
Bevegelsesforstyrrelser – Introduksjon
9 min
Parkinsons sykdom
Parkinsons sykdom
15 min
Huntingtons sykdom
Huntingtons sykdom
16 min
Epilepsi
Introduksjon til epilepsi
Introduksjon til epilepsi
10 min
Utredning av førstegangskramper
Utredning av førstegangskramper
10 min
Epilepsianfall
Epilepsianfall
13 min
Håndtering av epilepsi
Håndtering av epilepsi
11 min
Hjerneslag
Hjerneslag – Oversikt
Hjerneslag – Oversikt
12 min
Hjerneslag – Forstå
Hjerneslag – Forstå
18 min
Hjerneslag – Symptomer
Hjerneslag – Symptomer
18 min
Hjerneslag – Utredning og behandling
Hjerneslag – Utredning og behandling
21 min
Subaraknoidalblødning
Subaraknoidalblødning
Hodepine
Hodepine
Hodepine
26 min
Hodeskade
1. GCS
1. GCS
15 min
2. Traumatisk hodeskade
2. Traumatisk hodeskade
28 min
3. Nevrologisk undersøkelse ved traumatiske hodeskader
3. Nevrologisk undersøkelse ved traumatiske hodeskader
5 min
4. Bildediagnostikk ved traumatisk hodeskade
4. Bildediagnostikk ved traumatisk hodeskade
3 min
5. Repetisjon av relevant hjerneanatomi
5. Repetisjon av relevant hjerneanatomi
4 min
6. Traumatiske intrakranielle hodeskader
6. Traumatiske intrakranielle hodeskader
19 min
7. Introduksjon og årsaker til økt intrakranielt trykk
7. Introduksjon og årsaker til økt intrakranielt trykk
11 min
8. Behandling av økt intrakranielt trykk
8. Behandling av økt intrakranielt trykk
9 min
9. Hjernerystelse
9. Hjernerystelse
14 min
10. Skriftlig pasientinformasjon ved hjernerystelse
10. Skriftlig pasientinformasjon ved hjernerystelse
5 min
Multippel sklerose (MS)
Gjenkjenne og forstå multippel sklerose
Gjenkjenne og forstå multippel sklerose
11 min
Undersøke pasienter med multippel sklerose
Undersøke pasienter med multippel sklerose
15 min
Behandling og prognose ved multippel sklerose
Behandling og prognose ved multippel sklerose
8 min
Perifere nevropatier
Polynevropati
Polynevropati
24 min
Ryggsmerter
Ryggsmerter
Ryggsmerter
27 min

Subaraknoidalblødning

Subaraknoidalblødning er en blødning mellom de to innerste hjernehinnene, i det som kalles subaraknoidalrommet. På folkemunne kalles det ofte for hjernehinneblødning. Tilstanden er sjelden, men svært alvorlig når den oppstår.

Definisjonsmessig hører subaraknoidalblødning til under hjerneslag, men siden tilstanden har andre symptomer og behandling enn hjerneslag, pleier vi å omtale det som en egen sykdom. Det anslås at ca. 500 nordmenn får subaraknoidalblødning hvert år, og dødeligheten er høy. 

Det klassiske symptomet på subaraknoidalblødning er en svært intens og akutt innsettende hodepine. Ofte omtales det av pasientene som den verste hodepinen de har opplevd. Mange pasienter vil i tillegg ha nedsatt bevissthet. Det kan være alt fra forvirring til koma. Verktøyet vi bruker for å beskrive og overvåke bevisstheten er Glasgow Coma Scala (GCS). Siden hjernehinnene rammes, vil pasienter som er våkne ofte klage på nakkestivhet, lysfølsomhet og kvalme og oppkast. 

Mistanke om diagnosen får vi ut fra sykehistorie og funn, men endelig diagnose får vi vanligvis med CT-undersøkelse av hodet. For å se om blødningen skyldes en utposning på en arterie vil man gi kontrastvæske mens man tar CT-bildene for å lettere se utposningen. I enkelte tilfeller ser vi ikke blødningen på CT-bilder. Diagnosen får man da ved å undersøke spinalvæsken til pasienten og finne tegn til blod i denne. 

Subaraknoidalblødning er en akuttmedisinsk tilstand som raskt krever behandling på sykehus. Å sikre ABC for pasienten, altså å sikre luftveier, pusting og blodsirkulasjon, er førsteprioritet og gjøres raskt. I tillegg vil man gi medikamenter for å redusere risikoen for ny blødning og forhindre karsammentrekninger i hjernen. Både ny blødning og karsammentrekninger er fryktede komplikasjoner ved subaraknoidalblødning. Videre behandling av subaraknoidalblødning er komplisert og vil variere ut fra tilstanden til pasienten. Skyldes blødningen en utposning på en arterie vil nevrokirurgisk behandling være den viktigste behandlingen vi kan tilby.

Definisjon

 • Spontan blødning i rommet mellom de to innerste hjernehinnene, subaraknoidalrommet  

 • Skyldes vanligvis at en utposning i en arterie (et aneurisme) sprekker 

Forekomst

 • Sjeldent

  • Ca. 500 tilfeller per år i Norge

  • Utgjør 3–5 % av alle hjerneslag

 • Dødelig

  • Dødelighet på rundt 50 %

Symptomer

 • Akutt, kraftig hodepine

 • Kvalme og oppkast

 • Lyssky

Funn

 • Nedsatt bevissthet

  • Målt ved Glasgow Coma Scale (GCS)

 • Nakkestivhet

 • Nevrologiske utfall

Diagnostikk

 • Sykehistorie og funn gir mistanke om diagnose

 • CT-bilde av hodet hvor man ser blod mellom de to innerste hjernehinnene

 • Blod i spinalvæske ved undersøkelse av spinalvæske

Behandling

 • Støttebehandling

  • Sikre ABC

  • Gi medikamenter som forebygge karssammentrekninger

 • Forhindre ny blødning

  • Gi medikamenter som forhindre ny blødning

  • Behandle utposningen på arterien

 • Behandle komplikasjoner som høyt intrakranielt trykkSist oppdatert 13.3.2023

  Referer til denne artikkelen