Venøs tromboembolisme
Introduksjon til venøs tromboembolisme
Introduksjon til venøs tromboembolisme
17 min
Hvordan oppstår en trombe
Hvordan oppstår en trombe
11 min
Dyp venetrombose
Dyp venetrombose
22 min
Lungeembolisme
Lungeembolisme
21 min
Overfladisk venetrombose
Overfladisk venetrombose

Overfladisk venetrombose

Overfladisk venetrombose er når det dannes en blodpropp (trombe) i en overfladisk vene. Selv om blodpropp høres skummelt ut, så er overfladisk venetrombose vanligvis ufarlig og går over av seg selv i løpet av kort tid. Som en huskeregel kan man tenke på overfladisk venetrombose som den snille lillebroren til dyp venetrombose, blodpropp i en dyp vene.

Tilstanden er vanlig, spesielt på sykehus hvor pasienter ofte har venekateter. Venekateter er nemlig, sammen med åreknuter, den største risikofaktoren for utvikling av overfladisk venetrombose (OVT).

Tilstanden gir milde symptomer og funn som smerte, rødhet og hevelse fra området hvor tromben sitter. Diagnosen stilles på bakgrunn av sykehistorie og funn, inkludert risikofaktorer som venekateter og varicer. Er det tvil om diagnosen så vil ultralyd av venen raskt kunne bekrefte diagnosen. 

Av komplikasjoner er det utvikling av dyp venetrombose (DVT) man er mest bekymret for. Utvikling av DVT er heldigvis veldig sjeldent og skjer bare når den overfladiske venetrombosen er stor og sitter i nærheten av en stor, dyp vene.

Den viktigste behandlingen er å fjerne den utløsende årsak hvis det er mulig. Her er det fjerning av venekateter man tenker på, og dette er stort sett den eneste behandling som er nødvendig. Har pasienten smerter kan vi lindre plagene med smertestillende medisiner eller kompresjonsstrømper. I helt spesielle tilfeller kan det være nødvendig å forebygge utvikling av dyp venetrombose med medisiner. 

Prognosen ved overfladisk venetrombose er svært god. Tilstanden er i de fleste tilfeller helt ufarlig og går raskt over uten behandling.

Definisjon

 • Blodpropp (trombe) i en overfladisk vene

 • Blodproppen medfører vanligvis også inflammasjon i åreveggen, og det kalles da for overfladisk tromboflebitt

Forekomst

 • Vanlig

  • Spesielt vanlig hos pasienter som har innlagt venekateter

Symptomer

 • Smerter og ømhet rundt den rammede venen

Funn

 • Varme og rødhet i huden rundt venen

 • Hevelse i området rundt venen

 • Følbar trombe

Diagnostikk

 • Diagnose stille på bakgrunn av sykehistorie og funn ved undersøkelse

 • Ved usikkerhet kan ultralyd bekrefte diagnosen og utelukke dyp venetrombose 

Behandling

 • Fjerne utløsende årsak som perifert venekateter

 • Symptomatisk behandling  

  • NSAIDs lindrer symptomer og reduserer risikoen for at tromben vokser

  • Kompresjonsstrømper lindrer symptomer

 • Stor trombe gir økt risiko for dyp venetrombose og skal behandles med koagulasjonshemmende medisinSupplerende illustrasjoner

Overfladisk venetrombose utløst av venekateter. Legg merket til rødhet og hevelse omkring venen som er rammet av trombe.
Overfladisk venetrombose utløst av venekateter. Legg merket til rødhet og hevelse omkring venen som er rammet av trombe.

Sist oppdatert 25.9.2023

  Referer til denne artikkelen