Akutte lungetilstander
ARDS
ARDS
27 min
Obstruktive lungesykdommer
Introduksjon til obstruktive lungesykdommer
Introduksjon til obstruktive lungesykdommer
21 min
Astma
Astma
41 min
Akutt astmaanfall
Akutt astmaanfall
24 min
Kols
Kols
35 min
Kols-forverring
Kols-forverring
21 min
Respirasjonssvikt
Caser og introduksjon
Caser og introduksjon
10 min
Forstå og utrede respirasjonssvikt
Forstå og utrede respirasjonssvikt
31 min
Skille respirasjonssvikt type 1 og 2
Skille respirasjonssvikt type 1 og 2
10 min
Behandling og oppfølging av respirasjonssvikt
Behandling og oppfølging av respirasjonssvikt
25 min
Spirometri
Spirometri
Spirometri
23 min
Øvre luftveisinfeksjoner
Gjennomgang av øvre luftveisinfeksjoner
Gjennomgang av øvre luftveisinfeksjoner
18 min
Forkjølelse
Forkjølelse
14 min
Influensa
Influensa
Nedre luftveisinfeksjoner
Introduksjon til pneumoni
Introduksjon til pneumoni
19 min
Klassisk bakteriell pneumoni
Klassisk bakteriell pneumoni
32 min
Atypisk bakteriell pneumoni
Atypisk bakteriell pneumoni
14 min
Aspirasjonspneumoni
Aspirasjonspneumoni
17 min
Andre pneumonier
Andre pneumonier
11 min
Akutt bronkitt
Akutt bronkitt
Andre lungesykdommer
Alfa-1-antitrypsinmangel
Alfa-1-antitrypsinmangel
Cystisk fibrose
Cystisk fibrose
Covid-19
Covid-19

Influensa

Influensa er en virusinfeksjon som først og fremst rammer de øvre luftveiene. Infeksjonen slår innover Norge hver vinter og rammer årlig mellom 5 og 10 % av befolkningen.

Viruset smitter via små spyttdråper. Når det er kaldt er det optimale forhold for smittespredning, og vi ser derfor en årlig smittebølge på vinteren. Stadig små endringer i virusene gjør at immunforsvaret vårt mister motstandsdyktigheten mot virusene, og vi kan derfor bli smittet på nytt når neste influensasesong kommer.

Når viruset slår seg ned og får fotfeste i de øvre luftveiene oppstår sykdommen influensa, og vi ser klassiske symptomer som feber, sår hals, hodepine og muskelverk. Når det er en pågående smittebølge vil diagnosen vanligvis stilles ut fra symptomer. Hurtigtester kan brukes til å bekrefte diagnose når det er behov for det.

Hos unge og friske personer er det ikke nødvendig med behandling utover å lindre symptomer, men hos syke og eldre kan tilstanden bli alvorlig og kreve sykehusinnleggelse med blant annet behandling som bremser virusproduksjonen i kroppen, det vi kaller antiviral behandling.

Vårt beste og viktigste verktøy mot influensa er forebygging med vaksine. Vaksinen reduserer størrelsen på smittebølgen og beskytter syke og eldre personer mot alvorlig sykdom. Vaksinen anbefales til eldre, ansatte i helsevesenet og personer med spesielle risikotilstander som kols og astma.

Definisjon

 • Luftveisinfeksjon som skyldes influensavirus type A eller B

Forekomst

 • Kommer som en smittebølge på vinteren

  • Rammer årlig 5–10 % av befolkningen

Symptomer

 • Øvre luftveissymptomer

  • Hoste

  • Sår hals

 • Systemiske symptomer

  • Hodepine

  • Muskelsmerter

Funn

 • Feber

 • Nedsatt allmenntilstand

Diagnostikk

 • Klinisk diagnose

 • Diagnose kan bekreftes ved hurtigtest

Behandling

 • Symptomatisk behandling med febernedsettende og smertestillende legemidler

 • Antiviral behandling ved alvorlig sykdom

 • Vaksinering for å forebygge sykdomSist oppdatert 29.12.2023

  Referer til denne artikkelen