Akutte lungetilstander
ARDS
ARDS
27 min
Obstruktive lungesykdommer
Introduksjon til obstruktive lungesykdommer
Introduksjon til obstruktive lungesykdommer
21 min
Astma
Astma
41 min
Akutt astmaanfall
Akutt astmaanfall
24 min
Kols
Kols
35 min
Kols-forverring
Kols-forverring
21 min
Respirasjonssvikt
Caser og introduksjon
Caser og introduksjon
10 min
Forstå og utrede respirasjonssvikt
Forstå og utrede respirasjonssvikt
31 min
Skille respirasjonssvikt type 1 og 2
Skille respirasjonssvikt type 1 og 2
10 min
Behandling og oppfølging av respirasjonssvikt
Behandling og oppfølging av respirasjonssvikt
25 min
Spirometri
Spirometri
Spirometri
23 min
Øvre luftveisinfeksjoner
Gjennomgang av øvre luftveisinfeksjoner
Gjennomgang av øvre luftveisinfeksjoner
18 min
Forkjølelse
Forkjølelse
14 min
Influensa
Influensa
Nedre luftveisinfeksjoner
Introduksjon til pneumoni
Introduksjon til pneumoni
19 min
Klassisk bakteriell pneumoni
Klassisk bakteriell pneumoni
32 min
Atypisk bakteriell pneumoni
Atypisk bakteriell pneumoni
14 min
Aspirasjonspneumoni
Aspirasjonspneumoni
17 min
Andre pneumonier
Andre pneumonier
11 min
Akutt bronkitt
Akutt bronkitt
Andre lungesykdommer
Alfa-1-antitrypsinmangel
Alfa-1-antitrypsinmangel
Cystisk fibrose
Cystisk fibrose
Covid-19
Covid-19

Covid-19

Covid-19 er en luftveisinfeksjon som skyldes en ny type koronavirus kalt SARS-CoV2. Viruset ble kjent i 2019 og gav opphav til en verdensomfattende pandemi

Covid-19 skyldtes en ny type koronavirus, og det gjorde at ingen hadde immunitet mot viruset. Dermed kunne viruset gi en enorm smittebølge verden over.

Covid-19 er en luftveisinfeksjon som vanligvis gir øvre luftveissymptomer og tegn på infeksjon som feber og nedsatt allmenntilstand, ikke ulikt influensa. Ved covid-19 er det oftere påvirkning av de nedre luftveiene og dermed mer alvorlige symptomer som tungpust og redusert oksygenmetning.

Diagnosen stilles ut fra symptomer og funn hos pasienten, og kan bekreftes ved hurtigtest dersom det er ønskelig.

For de fleste medfører covid-19 mild sykdom som ikke trenger behandling utover ro og symptomatisk behandling som smertestillende og febernedsettende legemidler. For enkelte personer, spesielt syke og eldre, kan sykdommen få et mer alvorlig forløp. Da er det nødvendig med behandling på sykehus med blant annet oksygentilskudd og legemidler som bremser produksjonen av viruset, antiviralbehandling.

Vaksine er vårt viktigste verktøy for å forbygge smittebølger og beskytte eldre og syke fra alvorlig sykdom. Personer som har økt risiko for alvorlig sykdom anbefales vaksinering.

Definisjon

 • Luftveisinfeksjon som skyldes en ny type koronavirus (SARS-CoV2)

Forekomst

 • Nytt virus gjorde at ingen var immune, og det ga utbredt spredning i verden

Symptomer

 • Øvre luftveissymptomer

  • Hoste

  • Sår hals

 • Systemiske symptomer

  • Hodepine

  • Nedre luftveissymptomer

  • Tungpust

Funn

 • Feber

 • Nedsatt allmenntilstand

 • Rask respirasjon

Diagnostikk

 • Klinisk diagnose

 • Hurtigtest for å bekrefte diagnose når det er behov

Behandling

 • Vanligvis trengs ingen spesifikk behandling

  • Respirasjonsstøtte og antivirale legemidler i alvorlige tilfeller

 • Vaksinering for å forebygge sykdomSist oppdatert 9.1.2024

  Referer til denne artikkelen