Akutte lungetilstander
ARDS
ARDS
27 min
Obstruktive lungesykdommer
Introduksjon til obstruktive lungesykdommer
Introduksjon til obstruktive lungesykdommer
21 min
Astma
Astma
41 min
Akutt astmaanfall
Akutt astmaanfall
24 min
Kols
Kols
35 min
Kols-forverring
Kols-forverring
21 min
Respirasjonssvikt
Caser og introduksjon
Caser og introduksjon
10 min
Forstå og utrede respirasjonssvikt
Forstå og utrede respirasjonssvikt
31 min
Skille respirasjonssvikt type 1 og 2
Skille respirasjonssvikt type 1 og 2
10 min
Behandling og oppfølging av respirasjonssvikt
Behandling og oppfølging av respirasjonssvikt
25 min
Spirometri
Spirometri
Spirometri
23 min
Øvre luftveisinfeksjoner
Gjennomgang av øvre luftveisinfeksjoner
Gjennomgang av øvre luftveisinfeksjoner
18 min
Forkjølelse
Forkjølelse
14 min
Influensa
Influensa
Nedre luftveisinfeksjoner
Introduksjon til pneumoni
Introduksjon til pneumoni
19 min
Klassisk bakteriell pneumoni
Klassisk bakteriell pneumoni
32 min
Atypisk bakteriell pneumoni
Atypisk bakteriell pneumoni
14 min
Aspirasjonspneumoni
Aspirasjonspneumoni
17 min
Andre pneumonier
Andre pneumonier
11 min
Akutt bronkitt
Akutt bronkitt
Andre lungesykdommer
Alfa-1-antitrypsinmangel
Alfa-1-antitrypsinmangel
Cystisk fibrose
Cystisk fibrose
Covid-19
Covid-19

Akutt bronkitt

Akutt bronkitt er den vanligste nedre luftveisinfeksjonen vi har. Sykdommen rammer bronkiene i lungene og fører til plagsom hoste for pasienten. Sykdommen er nesten alltid ufarlig og går over av seg selv i løpet av noen uker.

Akutt bronkitt er en selvbegrensende infeksjon som rammer bronkiene. Nesten alle infeksjonene skyldes virus, og det er heller sjeldent med bakteriell bronkitt.

Vanligvis oppstår akutt bronkitt i forlengelsen av en øvre luftveisinfeksjon som forkjølelse. Den øvre luftveisinfeksjonen har da spredt seg nedover i luftveiene og kommet til bronkiene. Pasienten merker at det kommer en plagsom og kraftig hoste, gjerne med økt mengde oppspytt, såkalt slimhoste. Utover hoste er det vanligvis lite symptomer og funn.

Diagnosen stiller vi ut fra det kliniske bildet med kraftig hoste uten særlig andre funn. Hosten vil ofte være plagsom og kan vare i flere uker. Symptombehandling med hostedempende legemidler eller smertestillende kan derfor bli nødvendig. Målrettet behandling mot infeksjonen er unødvendig fordi den går over av seg selv, uavhengig av om infeksjonen skyldes virus eller bakterier.

Definisjon

En selvbegrensende nedre luftveisinfeksjon som rammer bronkiene

Forekomst

 • Svært vanlig

  • Rundt 10 % av fastlegebesøk skyldes bronkitt

 • Skyldes vanligvis et virus

  • 90 % av bronkittene skyldes virus

Symptomer

 • Hoste med eller uten slim

Funn

 • Lavgradig feber

 • Unormale funn ved auskultasjon av lungene

  • Pipelyder

Diagnostikk

 • Klinisk diagnose

  • Basert på sykehistorie og funn

Behandling

 • Symptomatisk behandling ved behov

  • Hostedempende

  • FebernedsettendeSist oppdatert 29.12.2023

  Referer til denne artikkelen