Tips til praksis!

For mange av dere er praksis rett rundt hjørnet. Noen skal ha sin første praksis og det er kanskje vanskelig å vite hva man skal forvente, mens andre skal ut i en ny runde i et nytt felt.

I forkant er det lurt å lese litt om pasientgruppen du skal møte, samt se om du finner noe informasjon om praksisstedet. Som eksempel kan det være lurt å friske opp kunnskapen om geriatrisk sykepleie hvis du skal i praksis i sykehjem. Dersom du har noen spørsmål som studiestedet ikke kan svare på, så kan det være lurt å henvende seg til institusjonen. De aller fleste institusjoner har ansatte med ansvar for tilrettelegging av praksis, som kan gi deg svar på det du eventuelt lurer på både i forkant og underveis.

Praksis er veldig krevende, men det er også veldig gøy! Nå skal du anvende den teoretiske kunnskapen, og ikke minst lære masse nytt. Det kan være utfordrende hvis du føler at veileder (sykepleieren du går med i praksis) hele tiden vurderer deg. Men, husk at veileders jobb er å hjelpe deg til utvikling og læring, og ikke minst støtte deg i utfordrende situasjoner. Dersom du merker at kjemien med veileder ikke er helt tilstede, si ifra så fort som mulig! Du kan enten ta kontakt med praksislærer, en av de ansatte i avdelingen, praksisansvarlig i institusjonen eller veilederen. Nå skal du utvikle deg, og det er spesielt viktig at du har et trygt læringsmiljø. En praksisperiode blir uutholdelig lang dersom du ikke føler deg trygg på veileder. Da er det bedre å si ifra og få en ny veileder! 

Det er lettere for deg som student å ha én (ev. noen få) å forholde deg til. Veileder vet hvor du ligger faglig og hva du ønsker å vektlegge, samt at dere (forhåpentligvis) har fått en god relasjon. Forsøk derfor å følge veileders turnus i størst mulig grad.

Avklar både dine forventninger til praksisen og ditt faglige nivå, slik at veileder vet dette. Hør også med veileder hva som forventes. Som regel ønsker han/hun at du viser initiativ og reflekterer rundt situasjonene du står i. Det er lurt å informere om det dersom du har spesielle utfordringer som påvirker praksis, hvis du føler deg komfortabel med det. 

Det kan være lurt å føre en logg i praksisperioden, hvor du kort skriver ned hva du har opplevd, på den måten kan du både se utviklingen i kunnskap og kompetanse, samt at du reflekterer over dagene. Som ferdig utdannet kan du alltid lese deg opp på prosedyrer, legemidler og lignende, men situasjoner og opplevelser du står i som student kan imidlertid gi deg mye kompetanse – bruk veilederen din og drøft situasjonene. Spesielt situasjoner du opplever som utfordrende, enten det omhandler pasientrettet arbeid eller kollegiale utfordringer. Dette lærer du mye av.  

Praksis er som nevnt krevende, derfor er det viktig å ta et standpunkt til hvor mye du har kapasitet til å gjøre ved siden av. Dersom du jobber mye i tillegg, kan det gå utover læringsutbytte i praksis. Vi forstår svært godt at du kan ha behov for en ekstra inntekt som student, da stipend og lån ikke nødvendigvis dekker alt. Men, husk også å ta vare på egen helse, ikke slit deg helt ut. (NB. Dersom du har nedsatt funksjonsevne som medfører at du bruker mye tid og krefter på studiet, og et lønnet arbeid ved siden av studiet kan påvirke studieprogresjonen, så kan du søke om tilleggsstipend fra lånekassen. Dette krever imidlertid en legeerklæring.) 

Som følge av Covid-19 er det viktig at du holder deg hjemme dersom du er syk. Sørg derfor for tydelig informasjon fra skolen knyttet til regler for fravær. Det er også viktig å være trygg på smittevern. Hør med praksisstedet om de har kurs og prosedyrer knyttet til smittevern og bruk tid på å bli god på det.

Vær engasjert og vis initiativ, still spørsmål og vær tilstede. Da blir læringskurven bratt! Masse lykke til i praksis.

Del denne artikkelen

Les mer: