Spørreordet betyr mest av alle ordene i spørsmålet!

Heldigvis finnes det en enkel måte å minimere risiko for å miste verdifulle poeng som følge av feil tolkning av spørreord: Lær dem nå, og tenk nøye over spørreordet hver eneste gang du øver på tidligere eksamensoppgaver.

En av de aller vanligste feilene som studenter gjør på Nasjonal Eksamen er å bomme på spørreordet. At mange feiltolker eller blir forvirret av disse forskjellige spørreordene er ikke rart, for de fleste er jo dette første eksamen på høyskole/universitet, og det er jo ofte både tidspress og nerver som spiller inn under eksamen.

Hvilket spørreord som innleder spørsmålet på eksamen er ekstremt viktig for hvordan og ikke minst hvor mye som kreves av tekst i svaret ditt.

Hvis det står «gjør rede for» så kreves det et utfyllende svar med sammenhengende tekst som viser dybdeforståelse. Dersom du isteden svarer med stikkord, så kan sensor gi deg trekk i «stilkarakter».

Hvis det står «nevn» så forventes en kort besvarelse i stikkordsform uten begrunnelser eller utdypende forklaringer. Dersom du skriver flere setninger som svar på en slik oppgave vil du både kaste bort verdifull tid og øke sannsynligheten for å svare noe som er feil. Du kan nemlig få trekk i poeng for å ta med unødvendige fakta hvis de i tillegg inneholder faglige feil.

Å lære seg å skille mellom «beskriv» og «forklar» er kanskje det mest krevende. Du kan se på det som mellomstadier mellom ytterpunktene «nevn» og «gjør rede for». «B» kommer før «F» i alfabetet, så det kan hjelpe å huske hvor i stigen de de to befinner seg. Hvis man helt konkret skal peke på en forskjell mellom disse to, så må det bli at «beskriv» ikke krever begrunnelser (ligner mest på nevn), mens «forklar» krever at du begrunner og viser forståelse.

«Hadde jeg hatt bedre kontroll på spørreordene før eksamen,
så hadde jeg fort gått opp en hel karakter på eksamen»

Sykepleierstudent første år

Ta kontroll på spørreordene!

I introvideoene på MedEasy.no gir vi deg en grundig innføring i bruk av spørreord og sammenligner dem med stilkarakter i et skihopp!

Vi anbefaler å øve mest mulig på tidligere eksamensoppgaver! Husk å streke under spørreordet som noe av det første du gjør når du løser en oppgave!

Nedenfor ser du et eksempel på en tidligere gitt eksamen. Viktigheten av spørreordene understrekes ved at de fremheves på en av de første sidene. På alle eksamenssett er spørreordene definert som en del av oppgavesettet, så hvis man både har øvd dette inn som en rutine på forhånd og også kan dobbeltsjekke betydningen, så skal det være mulig å redusere poengtap som følge av feiltolking av spørreord betydelig! Lykke til!

Del denne artikkelen

Les mer:

Tid for faglig påfyll!

Med «faglig påfyll» holder du deg oppdatert på livreddende kunnskap til vår aller laveste pris. Det er hele 50 % fast rabatt for NSF-medlemmer!

Les mer