Nerdepunktet 2020

15. desember 2020 avla norske sykepleiestudenter på første semester nasjonal eksamen i anatomi og fysiologi.

Eksamensformen var ny som følge av pandemi, og vanskelighetsgraden var justert opp ettersom hjelpemidler var tillatt. Etter sensur spurte vi tradisjonen tro alle «våre» studenter om de ville dele sin karakter anonymt med oss, slik at vi kunne sammenligne innsats på medeasy.no mot endelig karakter på eksamen. 

Vi har nå gleden av å presentere resultatene basert på svar fra over 2500 studenter!

Hovedfunn ved studien:

  1. Hardt arbeid er det eneste som garanterer godt resultat. Studenter som hadde gjort mer enn 2500 flervalgsoppgaver og brukt mer enn 100 timer på videoer på MedEasy fikk statistisk sett karakter A, tross krevende og ny eksamensform. Sammenhengen mellom resultat og innsats er i år igjen nesten helt lineær.
  2. Studentenes innsats og aktivitet på MedEasy var i snitt doblet sammenlignet med 2019. Pandemien påvirker åpenbart disse resultatene, men samtidig må det være lov å hylle studentene som møtte et vanskelig semester (og ny eksamensform) med dobbel innsats.

Studien viste også at de studentene som ikke klarte å bestå eksamen i snitt hadde gjort mindre enn 1000 flervalgsoppgaver og mindre enn 60 timer på videoforelesninger. Arbeidsinnsatsen som var påkrevet for å bestå var dermed høyere i år enn tidligere, men på ingen måte urimelig høy gitt ansvaret man møter første dag etter studiet. Vi håper denne statistikken virker motiverende på de som skal opp til konteeksamen i april. 

Usikkerhet ved undersøkelsen:

  1. Statistisk usikkerhet for estimatene er angitt i 95 % konfidensintervall omkring målepunktene
  2. Karakterene i undersøkelsen er egenrapporterte, og kan være utsatt for rapporteringsfeil
  3. Undersøkelsen er en korrelasjonsstudie og sier således ingenting entydig om årsak-virkning. Sannsynligvis vil også en rekke andre variabler spille inn og påvirke den observerte korrelasjonen.
Del denne artikkelen

Les mer: