Nerdepunktet 2022 – Resultater fra nasjonal eksamen

Vår årlige «rocket science» viser i år igjen (ikke overraskende) at hardt arbeid lønner seg! Et spennende funn er at dobbel innsats gir femdobbelt resultat på karakterskalaen!

Vi har forsket på norske sykepleiestudenter som avla nasjonal eksamen i anatomi og fysiologi 15. desember 2022. Like etter sensur spurte vi tradisjonen tro alle «våre» studenter om de ville dele sin karakter anonymt med oss, slik at vi kunne sammenligne innsats på medeasy.no med karakter på eksamen på gruppenivå. Vi har nå gleden av å presentere resultatene basert på svar fra over 2700 studenter!

Hvor hardt jobbet toppstudentene?

Studenter som så 60 timer video og gjorde mer enn 2000 flervalgsoppgaver på MedEasy gjennomhøsten fikk statistisk sett karakter A. Sammenhengen mellom innsats og karakter er for femte år på rad helt lineær:

Hvordan motivere seg hvis man ikke bestod på første forsøk?

Studien viste også at de studentene som ikke klarte å bestå eksamen i snitt hadde gjort mindre enn 1000 flervalgsoppgaver og sett mindre enn 40 timer videoforelesninger. Vi håper denne statistikken virker motiverende på de som skal opp til konteeksamen i april. Dobbel innsats vil (statistisk sett) gi fem ganger bedre karakter!

Hør Erik og Nils Christian diskutere nasjonal eksamen 2022 i vår podkast:
Nasjonal eksamen 1/2
Nasjonal eksamen 2/2

Hvis du ikke bestod og ikke har kjøpt vår anatomibok, så anbefales det på det sterkeste!

Usikkerhet ved undersøkelsen:

  • Statistisk usikkerhet for estimatene er angitt i 95 % konfidensintervall omkring målepunktene
  • Karakterene i undersøkelsen er egenrapporterte, og kan være utsatt for rapporteringsfeil
  • Undersøkelsen er en korrelasjonsstudie og sier derfor ingenting sikkert om årsak-virkning. Sannsynligvis vil også en rekke andre variabler spille inn og påvirke den observerte lineære korrelasjonen.
Del denne artikkelen

Les mer: