Nasjonal eksamen 2020

I dag har det vært eksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi på MedEasy-kontoret, og vi har gått gjennom samme eksamen som ble gitt rundt om i hele landet i går.

Vi har fått utrolig mange tilbakemeldinger om gårsdagens eksamen, og mange melder om at de synes oppgavene var vanskelige, og at det var dårlig tid. Etter å ha sett gjennom eksamen, så skjønner vi godt at studentene har følt på tidspresset. Det er mange oppgaver og for mange en ukjent oppgaveform. Dette kommer på toppen av et langt semester preget av mye alenetid, usikkerhet omkring eksamensform og betydelig mindre mulighet for støtte og tilrettelegging enn vanlig fra studiestedene som følge av pandemi. 

Når et tøft semester avsluttes med uvant eksamensform kombinert med høy vanskelighetsgrad og uvant høyt tidspress, så er det veldig forståelig at studentene sitter igjen med følelse av håpløshet og frustrasjon. Usikkerhet og gjentatte endringer knyttet til gjennomføring av eksamen har vært veldig langt unna optimalt.

Ironisk nok (men selvsagt en fattig trøst) er at dette var en god forberedelse til første vakt i akuttmottak eller legevakt. Usikkerhet, krevende oppgaver og periodevis ekstremt tidspress er hverdagen som studentene møter om noen få år. Når man får samarbeide med gode kollegaer om pasientbehandling så vil nok mange oppleve at den litt vonde følelsen de har nå, vil erstattes av mestring.

Faglig gjennomgang

NOKUT varslet på forhånd at oppgavene ville legge vekt på forståelse og anvendelse av kunnskap framfor gjengivelse. Og det gjør de jo virkelig, som varslet. Vi har mottatt svært mange forespørsler, inkludert formell forespørsel fra NSF Student, om å gjøre en systematisk og grundig gjennomgang av årets eksamen.

Her følger en kort oppsummering av vurderingen i vårt fagteam: 

Omtrent 25 % av oppgavene vurderes å ha høy eller svært høy vanskelighetsgrad, noe som var forventet når hjelpemidler var tillatt og det ikke gis minuspoeng for feil svar. Tidspresset var imidlertid så høyt at flertallet forteller at de ikke rakk å benytte seg av hjelpemidler.

Omtrent 70 % av oppgavene ansees som gode faglige oppgaver som stiller relevante spørsmål fra pensum, men høyt tidspress og uvant eksamensform har nok bidratt til at flertallet ikke helt vil kjenne seg igjen i denne beskrivelsen nå like etter eksamen.

I vår gjennomgang har vi dessverre også avdekket at opp mot 5 % av oppgavene hadde faglige mangler eller spurte om ting som ligger klart utenfor pensum. 

Pågangen har vært enorm hos oss i MedEasy siste døgn. Vårt løfte til frustrerte studenter er at vi vil strukturere tusenvis av tilbakemeldinger og svar mottatt siste døgn, og melde fra på en konstruktiv måte til NOKUT i morgen om hva vi mener ikke fungerte i oppgavene. Vi håper dette vil vurderes og eventuelt hensyntas ved sensur.

Helt til slutt: Tenk at du har kommet gjennom dette uforutsigbare, rare og ensomme semesteret med koronaen hengende over oss alle! Du kan være stolt over innsatsen din og feire jul (i din kohort) med god samvittighet! Som jeg skrev til deg før eksamen: Nasjonal eksamen er definitivt ikke noe som definerer deg som person, hvor smart du er, eller ditt menneskeverd!
Det viste seg å være en litt større hump enn forventet på veien til å bli så flink som mulig for dine pasienter. Det endelige målet er fortsatt godt innen rekkevidde!

På vegne av dine nerdevenner i MedEasy,

Nils Christian

Del denne artikkelen

Les mer: