Lær mer om radiografene som utforsker kroppens indre!

Skal du kunne levere behandling i verdensklasse er det lurt å vite hva radiografer kan. Dette lærer du alt om i denne podkastepisoden!

I denne podkastepisoden skal du få hilse på en av de fantastiske fagfolkene som hjelper oss med å se inn i kroppen. Vi har besøk av fagsjef Håkon Hjemly i Norsk Radiografforbund (NRF) i forbindelse med at deres medlemmer nå får 20 % rabatt på MedEasy.no!

I dagens moderne medisin spiller bildediagnostikk en stadig viktigere rolle. Radiografer og andre fagpersoner innenfor bildediagnostikk har ikke bare muligheten til å ta bedre og mer detaljerte bilder, men de spiller også en viktig rolle i diagnostisering og intervensjonsbehandling.

Radiografer utfører bildediagnostiske undersøkelser, som for eksempel røntgenundersøkelser, for å få detaljerte fremstillinger av kroppen. Dette gjøres ofte på sykehus eller private røntgensentre. I tillegg brukes samme teknologi til å behandle visse tilstander, som for eksempel ved gjennomlysning for å assistere i operasjoner eller bruk av røntgenstråling for å behandle kreft. Radiografer som spesialiserer seg i stråleterapi kalles stråleterapeuter og jobber på kreftavdelinger eller stråleterapiavdelinger.

Norsk Radiografforbund (NRF) er en fagforening med høy organisasjonsgrad i Norge, med nesten 4000 medlemmer. De jobber for å sikre gode arbeidsvilkår, konkurransedyktig lønn og turnusordninger for radiografer. Som en del av Unio, en hovedorganisasjon for flere profesjoner innen helsesektoren, samarbeider de også med andre fagforeninger for å ivareta medlemmenes interesser.

Det er viktig å skille mellom radiografer og radiologer. Radiografer utfører bildediagnostikken, mens radiologer er spesialutdannede leger som tolker og rapporterer bildene. De jobber nært sammen og samarbeider om pasientbehandlingen, og det er som oftest radiografen som tar bildene, og radiologen som analyserer og tolker dem.

Radiografyrket har gjennomgått en betydelig utvikling over tid. Fra den tiden da film og mørkeromsarbeid var vanlig, har digitaliseringen revolusjonert faget. I dag kan radiografen og radiologen til og med jobbe i forskjellige byer! Det er et veldig spennende yrke med ekstremt mange ulike karriereveier videre!

Del denne artikkelen

Les mer: