Intervju med Nils Christian i Dagens Medisin

Les intervju med Nils Christian i Dagens Medisin om hvor lite tid som blir viet anatomi og fysiologi i sykepleieutdanningen!


Del denne artikkelen

Les mer: