Gjesteinnlegg

I dette gjesteinnlegget har vi fått besøk av Vilde Haugland Kristiansen som studerer ved VID (Vitenskapelige Høgskole Bergen) samtidig som hun leder den Akuttmedisinske Studentforeningen ved skolen.

I dette innlegget vil hun fortelle om det interessante og viktige arbeidet de gjør i studentforeningen. Stor takk til Vilde!

Hei!

Jeg heter Vilde, sykepleierstudent på 3. året, også kjent som en av sinusknutejentene. Utenom å synge om hjertets elektriske ledningssystem er jeg leder for VID Akuttmedisinske Studentforening ved VID Vitenskapelige Høgskole i Bergen. Vår forening kurser både oss i styret og studentene ved VID i grunnleggende akuttmedisin og førstehjelp. Vi kurser blant annet primærundersøkelser (ABCDE), HHLR, har simulering, case – og ferdighetstrening og mange spennende foredrag med profiler innen akuttmedisin og prehospitalt arbeid.

Jeg skriver dette innlegget da jeg ønsker å rette blikket mot det ansvaret som ligger i å være sykepleierstudent, da det er så mye mer enn bare ansvar for egen læring i sykepleiefaget.

Vi i VAS har lagd en video om praktisk bruk av ABCDE i det daglige liv. Det vil si i det daglige liv hvor det plutselig oppstår akutt behov for hjelp. Som sykepleierstudenter regnes vi som helsepersonell på lik linje som ferdige sykepleiere, leger, helsefagarbeidere og ambulansearbeidere. Ved å regnes som helsepersonell har vi et ansvar, et ansvar om å hjelpe, om å trå til.  Vi har et ansvar å ta et steg fram når noen spør om det er helsepersonell til stede. Vi har et ansvar å hjelpe den skadde personen som har vært utfor en ulykke, ansvar for å se til og hjelpe han som ligger på bakken og hun som har falt og ikke kommer seg opp igjen.  Et ansvar til å hjelpe på en best mulig måte ut ifra de kunnskaper en har. VAS sitt mål er å gjøre våre studenter tryggere på nettopp dette, og i stand til å gjøre en forskjell når det virkelig «brenner».

For å utdype handler ikke dette om å kunne utføre all nødvendig førstehjelp på et skadested, og det handler ikke om det vi ser på TV i serier som Greys Anatomy og The Good Doctor. Det VAS er mest opptatt av er at en er i stand til å kunne samle den nødvendige informasjonen og varsle, og om å gjøre de enkle tiltak som å undersøke en person for skader, legge en bevisstløs i sideleie, starte hjerte – lunge – redning på en med hjertestans, og da vite hvordan en skiller en person som er bevisstløs og livløs. Det handler om å vise omsorg til den bevisste personen som er skadet, og det handler om å varsle 113 og få med viktige opplysninger de trenger for å kunne bedømme alvorlighetsgraden.

I videoen vil dere se at gjennomførelsen er langt i fra perfekt. Dere vil se en sykepleierstudent som gjør det hun kan for å prøve å hjelpe en person som ikke har det bra. Dere vil se en som forsøker å bruke ABCDE som et verktøy når hun snakker med og undersøker personen hun har foran seg. Meningen med videoen er å få fram budskapet om at utførelsen ikke må være perfekt, men at det ikke må stoppe deg fra å gjøre noe.

Del denne artikkelen

Les mer: