En uke igjen til eksamen – dette skal du bruke tiden på!

Det er én uke igjen til eksamen. På denne tiden opplever mange studenter å være usikre på hva de skal gjøre frem til eksamen, for å få utnyttet tiden best mulig.

 • Skal du se alle videoene på nytt?   
 • Skal du løse flervalgsoppgaver?   
 • Skal du lese pensumboka i tillegg?   
 • Skal du jobbe i kollokvie?   
 • Skal du løse tidligere eksamensoppgaver?   

Dersom du ikke er ferdig med gjennomgang av pensum, er det viktig at du kommer gjennom mest mulig før eksamen. Pensumet i anatomi og fysiologi legger grunnlag for å forstå sykdommer og tilstander – og som sykepleier er det viktig at du forstår hva som feiler pasientene, du skal jo observere, kartlegge og iverksette tiltak ut fra pasientens behov. Forsøk derfor å komme gjennom mest mulig av pensum før eksamen. Det er “bare” én uke igjen, men du kan få til mye på den uka!   

For alle som er ferdig med gjennomgang av pensumet er det nå viktig å øve på å hente frem kunnskapen. Dette kan du gjøre ved å løse flervalgsoppgaver, det er en ganske avslappende måte å øve på og du kan gjøre det hvor som helst: på bussen, toget, do, i sofaen – utnytt alle ledige stunder! Det er en god måte å jobbe med pensumet når du har tid. Det er ikke noen vits å lese pensumboka i tillegg dersom du har sett alle videoene på MedEasy. 

 
“Har det noen hensikt å løse tidligere eksamensoppgaver i år, i og med at årets eksamensform er annerledes?” Svaret er ja! Det er fordi du skal øve på hente frem kunnskapen og gjøre kunnskapen til din egen! Her har vi samlet en oversikt over tidligere eksamener i anatomi og fysiologi.

Hvordan skal du jobbe med tidligere eksamen?   

 1. Gå gjennom en eksamen av gangen  
  Velg deg ut et eksamenshefte, start gjerne med eksamen fra 2020, deretter 2019 og jobb deg gjennom så mange du klarer. Dersom du klarer å jobbe deg gjennom en eksamen hver dag, så er det veldig bra!  
 2. Sett en tidsbegrensning, gjerne fire timer  
  Dette er tiden som brukes på en vanlig eksamen, og da ser du litt hvor mye som forventes i løpet av en eksamen. I tillegg så gjør det at du kan se en ende på dagens arbeid.
 3. Hvilket spørreord benyttes?   
  Dersom det står nevn, skal du ikke bruke tid på å gjøre rede for det som spørres om!  
 4. Løs oppgavene!  
  Svar så godt du kan på alle oppgavene i eksamensheftet.
 5. Se over sensorveiledningen  
  Når du er ferdig med alle oppgavene ser du over sensorveiledningen. Er det oppgaver du har svart feil eller for lite på? Svar på disse oppgavene på nytt, da kan du bruke pensum for å sikre at du skriver en god besvarelse.   

Det er kun én uke igjen, og så har du juleferie! Gi jernet! Denne uken kan gi deg mye kunnskap og forståelse! Vi heier stort på deg – og dine kommende pasienter er avhengig av deg! Lykke til! 

Del denne artikkelen

Les mer: