Mer tid = bedre resultat

De som brukte mer tid på anatomi og fysiologi fikk bedre karakter til nasjonal eksamen. (De vertikale strekene viser 95% konfidensintervall).

Vi har nå fått inn statistikk etter nasjonal eksamen i anatomi og fysiologi 2016 som ble avholdt 16. desember. Tallenes tale er klar! De som brukte mye tid på å se forelesningene og som løste mange MCQ-oppgaver på SykepleiePluss.no fikk bedre karakterer!

Elever som fikk A på nasjonal eksamen hadde i gjennomsnitt brukt 98 timer på å se våre forelesninger og løst 540 MCQ-oppgaver, mens de som fikk F hadde sett rundt 55 timer og løst 200 MCQ-oppgaver.

Vi mener at dette er en klar indikasjon at mer tidsbruk gir bedre resultater! Det kunne vært interessant å se samme type statistikk fra forlag og utdanningsinstitusjoner i sykepleieutdanningen – har de samme erfaring?

 

Del denne artikkelen

Les mer:

Tid for faglig påfyll!

Med «faglig påfyll» holder du deg oppdatert på livreddende kunnskap til vår aller laveste pris. Det er hele 50 % fast rabatt for NSF-medlemmer!

Les mer