Du er ikke logget inn, og får kun se de første 3 minuttene av alle forelesninger.
Logg inn for å få tilgang til alt
Skip back 30sSkip back 15sSkip back 5s
Normal speed1.25x speed1.5x speed2x speed

Neste forelesninger

Hjerneslag - oversikt

Play

Begrepet hjerneslag (apoplexia cerebri) omfatter hjerneinfarkt (85 %) og intrakraniale blødninger (15 %). Hjerneslag er, uavhengig av årsak, sykdommer som rammer hjernens blodkar. Her får du en fullstendig gjennomgang av hjerneslag, men vi fokuserer spesielt på tidlig identifisering, effektiv utredning og dermed også rask behandling av pasienter som får akutte symptomer fra sentralnervesystemet.

13:09

Hjerneslag - alarmsymptomer

Play

I denne videoen lærer du blant annet hvordan du kjenner igjen de viktigste og vanligste symptomene på hjerneslag. Du lærer også hva som menes med begrepet dør-til-nål-tid, og hvorfor det er viktig at vi øver på å gjøre denne tiden så kort som mulig.

21:00

Infarkt og TIA

Play

Her ser vi nærmere på hjerneinfarktene, og du får også en innføring i begrepet TIA; transitorisk iskemisk anfall.

18:03

Hjerneblødning

Play

Her får du vite alt du trenger å vite om hjerneblødninger.

20:10

Kilder

All kunnskap du finner i vårt undervisnings-univers skal til enhver tid være i tråd med evidensbasert medisin.

Skulle du oppdage faglig innhold som du mener ikke er tilstrekkelig oppdatert kan du enkelt gi oss tilbakemelding i slutten av hver video.

Våre to primærkilder er BestPractice og UpToDate. Vi følger også alle nasjonale faglige retningslinjer, for eksempel når det gjelder nasjonal antibiotikabruk i sykehus og i primærhelsetjenesten. I forelesningene om onkologi er det også en del nasjonale tilpasninger der vi følger retningslinjene i Oncolex, det nasjonale nettbaserte oppslagsverket for kreftdiagnostikk, -behandling og oppfølging.